Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Lekcja o samorządzie powiatowym

Lekcja o samorządzie powiatowym

Lekcja o samorządzie powiatowym

W dniu wczorajszym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili uczniowie klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz
z nauczycielem Panią Marią Borek.

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczył Pan Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski oraz Pani Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia, która przedstawiła uczniom prezentację
nt. funkcjonowania samorządu powiatowego.

Młodzież dowiedziała się m.in. o zakresie działalności powiatu, zadaniach publicznych
o charakterze ponadgminnym, poznała również strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego oraz jednostki wchodzące w skład powiatu.

Lekcja ta była kontynuacją zajęć organizowanych w szkole z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie mogli zapoznać się z rolą urzędu, jego bieżącym funkcjonowaniem oraz sprawami, które można załatwić w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dniu wczorajszym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili uczniowie klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wrazz nauczycielem Panią Marią Borek. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczył Pan Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski oraz Pani Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia, która przedstawiła uczniom prezentacjęnt. funkcjonowania samorządu powiatowego. Młodzież dowiedziała się m.in. o zakresie działalności powiatu, zadaniach publicznycho charakterze ponadgminnym, poznała również strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego oraz jednostki wchodzące w skład powiatu. Lekcja ta była kontynuacją zajęć organizowanych w szkole z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie mogli zapoznać się z rolą urzędu, jego bieżącym funkcjonowaniem oraz sprawami, które można załatwić w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.