Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Liderzy kultury jadą pod Tatry

Liderzy kultury jadą pod Tatry

Tarnowska Fundacja Kultury już po raz dziesiąty jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury nt. „Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie i województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej". Trzydniowa konferencja rozpocznie się już 26 listopada w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY" w Zakopanem.

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęło ponad 200 przedstawicieli środowisk kultury i samorządów z terenu całej Polski, którzy wezmą udział w ważnym forum dyskusji o tożsamości narodowej i przyszłości polskiej kultury w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Należy podkreślić, iż jest to aktualnie najważniejsze, systematycznie organizowane od czterech lat: OGÓLNOPOLSKIE FORUM KULTURY SAMORZĄDOWEJ. Cele i tematyka forum to : wymiana doświadczeń , kreowanie nowoczesnego myślenia w kulturze, rzecznictwo interesów integracja europejska.

Zasadniczy cel, jaki został postawiony przez organizatorów, Konferencji to kreowanie nowoczesnego myślenia w kulturze, budowanie europejskiej wartości dodanej oraz zarządzanie instytucjami i organizacjami kultury poprzez wiedzę, czas, jakość współfinansowanie zewnętrzne, w tym z funduszy UE oraz aktywne uczestnictwo w polityce regionalnej.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami władz: Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Ministerstwa Kultury, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Wojewody Małopolskiego, Miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego oraz ekspertami z : Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Współpracy z Zagranicą TFK, Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Sopot Miasto Artystów, Stowarzyszenia Polskie Forum Kultury Samorządowej oraz Tarnowskiej Fundacji Kultury.
Spotkania poświęcone będą omówieniu zasad nowej polityki kulturalnej Rzeczpospolitej Polskiej, uwarunkowań prawnych i zakresu finansowania kultury ze środków publicznych oraz roli polskiej kultury w procesie integracji Polski z Unią Europejską.

Problematyka Konferencji obejmie również analizę aktów i przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej, metodykę przygotowania strategii działania i biznes planów dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także zasady opracowywania projektów do funduszy Unii Europejskiej 2000-2006 oraz funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych. W trakcie Konferencji, kontynuowana będzie dyskusja nad kreowanymi funkcjami kultury i jej rolą w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin, powiatów i województw samorządowych.

Konferencji towarzyszyć będzie również otwarcie SALONU MECENASÓW KULTURY, w którym zostaną zaprezentowane firmy wspierające przedsięwzięcia kulturalne i oferujące swoje produkty i usługi instytucjom i organizacjom kulturalnym. Swoje poczytne miejsce w Salonie zajmą Oficjalni Sponsorzy, tegorocznej Jubileuszowej Konferencji, którymi są: Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Poczta Polska.

Wielka Gala Jubileuszowa uświetni X spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury. Całość przybierze formę spotkania z kulturą Polskich TATR. Będzie to znakomity czas do wręczenia Dyplomów Jubileuszowych oraz artystycznych wydarzeń Konferencji.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji, służącej promocji nowoczesnych form organizacji i finansowania kultury w gminie, powiecie i województwie samorządowym, a także jej integracyjny charakter dla środowisk kultury sprawiają, iż Konferencja zyskała uznanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który przyjął rolę Współorganizatora oraz uznanie w oczach władz, które objęły nad nią swój Honorowy Patronat: Marek Borowski – Marszałek Sejmu RP, Waldemar Dąbrowski – Minister Kultury; Jerzy Adamik – Wojewoda Małopolski; Andrzej Gąsienica Makowski – Starosta Tatrzański; Piotr Bąk – Burmistrz Miasta Zakopane; Mieczysław Bień – Prezydent Miasta Tarnowa.

Wśród patronów medialnych przedsięwziecia jest także nasz portal.

Tarnowska Fundacja Kultury już po raz dziesiąty jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury nt. „Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie i województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej". Trzydniowa konferencja rozpocznie się już 26 listopada w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY" w Zakopanem. Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęło ponad 200 przedstawicieli środowisk kultury i samorządów z terenu całej Polski, którzy wezmą udział w ważnym forum dyskusji o tożsamości narodowej i przyszłości polskiej kultury w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Należy podkreślić, iż jest to aktualnie najważniejsze, systematycznie organizowane od czterech lat: OGÓLNOPOLSKIE FORUM KULTURY SAMORZĄDOWEJ. Cele i tematyka forum to : wymiana doświadczeń , kreowanie nowoczesnego myślenia w kulturze, rzecznictwo interesów integracja europejska. Zasadniczy cel, jaki został postawiony przez organizatorów, Konferencji to kreowanie nowoczesnego myślenia w kulturze, budowanie europejskiej wartości dodanej oraz zarządzanie instytucjami i organizacjami kultury poprzez wiedzę, czas, jakość współfinansowanie zewnętrzne, w tym z funduszy UE oraz aktywne uczestnictwo w polityce regionalnej. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami władz: Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Ministerstwa Kultury, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Wojewody Małopolskiego, Miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego oraz ekspertami z : Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Współpracy z Zagranicą TFK, Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Sopot Miasto Artystów, Stowarzyszenia Polskie Forum Kultury Samorządowej oraz Tarnowskiej Fundacji Kultury.Spotkania poświęcone będą omówieniu zasad nowej polityki kulturalnej Rzeczpospolitej Polskiej, uwarunkowań prawnych i zakresu finansowania kultury ze środków publicznych oraz roli polskiej kultury w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Problematyka Konferencji obejmie również analizę aktów i przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej, metodykę przygotowania strategii działania i biznes planów dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także zasady opracowywania projektów do funduszy Unii Europejskiej 2000-2006 oraz funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych. W trakcie Konferencji, kontynuowana będzie dyskusja nad kreowanymi funkcjami kultury i jej rolą w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin, powiatów i województw samorządowych. Konferencji towarzyszyć będzie również otwarcie SALONU MECENASÓW KULTURY, w którym zostaną zaprezentowane firmy wspierające przedsięwzięcia kulturalne i oferujące swoje produkty i usługi instytucjom i organizacjom kulturalnym. Swoje poczytne miejsce w Salonie zajmą Oficjalni Sponsorzy, tegorocznej Jubileuszowej Konferencji, którymi są: Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Poczta Polska. Wielka Gala Jubileuszowa uświetni X spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury. Całość przybierze formę spotkania z kulturą Polskich TATR. Będzie to znakomity czas do wręczenia Dyplomów Jubileuszowych oraz artystycznych wydarzeń Konferencji. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji, służącej promocji nowoczesnych form organizacji i finansowania kultury w gminie, powiecie i województwie samorządowym, a także jej integracyjny charakter dla środowisk kultury sprawiają, iż Konferencja zyskała uznanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który przyjął rolę Współorganizatora oraz uznanie w oczach władz, które objęły nad nią swój Honorowy Patronat: Marek Borowski – Marszałek Sejmu RP, Waldemar Dąbrowski – Minister Kultury; Jerzy Adamik – Wojewoda Małopolski; Andrzej Gąsienica Makowski – Starosta Tatrzański; Piotr Bąk – Burmistrz Miasta Zakopane; Mieczysław Bień – Prezydent Miasta Tarnowa. Wśród patronów medialnych przedsięwziecia jest także nasz portal.