Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. LII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

LII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

LII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

29 września 2023 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. W obradach, które poprowadziła Przewodnicząca Rady dr Marta Chrabąszcz uczestniczyli wszyscy radni.
Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030,
 • powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej do składu komisji konkursowej, jaka zostanie powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ds. Lecznictwa,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2025,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2023-2025,
 • przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2023-2025,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2023-2025,
 • wyrażenia zgody na zbycie samochodu Volkswagen Passat stanowiącego własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.


Obrady odbyły się w formie stacjonarnej.

29 września 2023 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. W obradach, które poprowadziła Przewodnicząca Rady dr Marta Chrabąszcz uczestniczyli wszyscy radni. Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk. Na sesji podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 -2030, powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej do składu komisji konkursowej, jaka zostanie powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ds. Lecznictwa, przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2025, przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2023-2025, przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2023-2025, przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2023-2025, wyrażenia zgody na zbycie samochodu Volkswagen Passat stanowiącego własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Obrady odbyły się w formie stacjonarnej.