Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. "Lokalne warsztaty partnerskie"

"Lokalne warsztaty partnerskie"

29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Lokalnych warsztatów partnerskich", zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przy wsparciu Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jednostek organizacyjnych powiatu, członkowie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz dyrektorzy gminnych Zakładów Ekonomiczno- Administracyjnych Szkół z terenu powiatu dąbrowskiego.

Celem warsztatów przeprowadzonych przez Panią Karolinę Fudali oraz Panią Halinę Juszczyk z Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Krakowie, było zebranie opinii i wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie wyznaczał główne kierunki wspierania w przyszłości kwalifikacji i kompetencji mieszkańców, również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to wyjątkowa okazja do wypowiedzenia się i wpływu na tworzenie lokalnych platform współpracy na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji mieszkańców.

Podczas spotkania Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar przedstawił prezentację dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007-2013.

Spotkanie miało charakter warsztatowy zgodny z kierunkami rozwoju Powiatu Dąbrowskiego, określonymi w strategii rozwoju regionu. Tematem przewodnim było wykorzystanie kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji i kompetencji mieszkańców w procesie strategicznego planowania rozwoju lokalnego.

Podczas spotkania warsztatowego uczestnicy wykreowali interesujące pomysły, pomocne w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego, które zostaną wykorzystane w szczególności przy aktualizacji strategii rozwoju dla powiatu dąbrowskiego.

29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Lokalnych warsztatów partnerskich", zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, przy wsparciu Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jednostek organizacyjnych powiatu, członkowie Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz dyrektorzy gminnych Zakładów Ekonomiczno- Administracyjnych Szkół z terenu powiatu dąbrowskiego. Celem warsztatów przeprowadzonych przez Panią Karolinę Fudali oraz Panią Halinę Juszczyk z Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Krakowie, było zebranie opinii i wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie wyznaczał główne kierunki wspierania w przyszłości kwalifikacji i kompetencji mieszkańców, również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to wyjątkowa okazja do wypowiedzenia się i wpływu na tworzenie lokalnych platform współpracy na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji mieszkańców. Podczas spotkania Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar przedstawił prezentację dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007-2013. Spotkanie miało charakter warsztatowy zgodny z kierunkami rozwoju Powiatu Dąbrowskiego, określonymi w strategii rozwoju regionu. Tematem przewodnim było wykorzystanie kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji i kompetencji mieszkańców w procesie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Podczas spotkania warsztatowego uczestnicy wykreowali interesujące pomysły, pomocne w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego, które zostaną wykorzystane w szczególności przy aktualizacji strategii rozwoju dla powiatu dąbrowskiego.