Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ”Mój dobry start w życiu – warsztaty i prelekcje dla młodzieży Powiatu Dąbrowskiego”

”Mój dobry start w życiu – warsztaty i prelekcje dla młodzieży Powiatu Dąbrowskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach projektu PO KL 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizuje projekt "Mój dobry start w życiu – warsztaty i prelekcje dla młodzieży Powiatu Dąbrowskiego".

Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu i Szczucinie oraz uczniów klas III gimnazjów w Powiecie Dąbrowskim.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, a w szczególności młodzieży, o potrzebie zdobywania wiedzy i umiejętności służących do trafnego wybory zawodu i drogi dalszego kształcenia.
Zamierzony cel realizowany będzie poprzez :

  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
  • przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej,
  • rozwijanie potrzeby samokształcenia i samorealizacji,

W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia warsztatowe obejmujące IV moduły : samopoznanie, rynek pracy i metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów i rodziców,
  • prelekcje.

Zajęcia prowadzić będzie doradca zawodowy posiadający umiejętności w zakresie przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy, zbadania i zanalizowania jego predyspozycji zawodowych, przygotowania do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi zawodowej i edukacyjnej.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z Panią Anną Mikos. Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5, pokój nr 43, tel. 014 6422431, wew. 243


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach projektu PO KL 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizuje projekt "Mój dobry start w życiu – warsztaty i prelekcje dla młodzieży Powiatu Dąbrowskiego". Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu i Szczucinie oraz uczniów klas III gimnazjów w Powiecie Dąbrowskim. Celem projektu jest podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, a w szczególności młodzieży, o potrzebie zdobywania wiedzy i umiejętności służących do trafnego wybory zawodu i drogi dalszego kształcenia.Zamierzony cel realizowany będzie poprzez : kształtowanie postaw przedsiębiorczych, przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej, rozwijanie potrzeby samokształcenia i samorealizacji, W ramach projektu realizowane będą: zajęcia warsztatowe obejmujące IV moduły : samopoznanie, rynek pracy i metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów i rodziców, prelekcje. Zajęcia prowadzić będzie doradca zawodowy posiadający umiejętności w zakresie przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy, zbadania i zanalizowania jego predyspozycji zawodowych, przygotowania do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi zawodowej i edukacyjnej. Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z Panią Anną Mikos. Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5, pokój nr 43, tel. 014 6422431, wew. 243
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG