Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz"

„Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz"

„Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 30-lecia. Instytucja powołana na podstawie zapisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązana została do obsługi rolników w sprawach dotyczących: obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, opłacania składek na to ubezpieczenie, oraz prowadzenia działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w pracach rolniczych. Jednym z wiodących haseł, które chcemy poruszyć to: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz". Wskazuje rolnikom zagrożenia wypadkowe związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków przy ich udziale.

Na przestrzeni lat zaobserwować można było zgłaszane wypadki podczas obsługi m.in.: ciągników rolniczych; maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz środków transportowych – przyczep, wozów konnych, samochodów dostawczych, maszyn, urządzeń do zbioru ziemiopłodów. Według statystyk prowadzonych przez Placówkę Terenową KRUS Dąbrowa Tarnowska rolnicy najczęściej byli poszkodowani wskutek wypadków z kategorii: wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych; pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń, upadki osób oraz inne zdarzenia (zwichnięcia i skręcenia kończyn podczas wchodzenia i wychodzenia na maszyny rolnicze). Przyczyną zdarzeń zgłoszonych wypadków z udziałem maszyn i urządzeń były:

 • niestosowanie się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, dokonywanie napraw we własnym zakresie (np. z uwagi na koszty);
 • wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny lub zasilania), niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia;
 • brak niezbędnego przeszkolenia i doświadczenia obsługującego;
 • niestosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów;
 • niewłaściwe uchwycenie , trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy;
 • lekceważenie przez rolników zagrożeń przy pozornie łatwych czynnościach;
 • stosowanie niewłaściwego obuwia;
 • wykorzystywanie maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • zły stan psychofizyczny osoby wykonującej pracę (w tym stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających, choroba).

Powodem wypadków z udziałem maszyn i urządzeń był także zły stan techniczny maszyn rolniczych: brak napraw i konserwacji, brak właściwych osłon i zabezpieczeń ruchomych części, stosowanie materiałów zastępczych przy naprawach, a także eksploatacja tzw. domowych samoróbek. Podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi rolnik powinien być skoncentrowany na wykonywanym zadaniu i użytkować maszyny zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami podanymi w instrukcji obsługi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez platformę ePUAP nie wychodząc
z domu. Należy pamiętać że wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Pamiętaj: późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

KRUS
Placówka Terenowa w Dąbrowie Tarnowskiej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 30-lecia. Instytucja powołana na podstawie zapisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązana została do obsługi rolników w sprawach dotyczących: obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, opłacania składek na to ubezpieczenie, oraz prowadzenia działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w pracach rolniczych. Jednym z wiodących haseł, które chcemy poruszyć to: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz". Wskazuje rolnikom zagrożenia wypadkowe związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków przy ich udziale. Na przestrzeni lat zaobserwować można było zgłaszane wypadki podczas obsługi m.in.: ciągników rolniczych; maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz środków transportowych – przyczep, wozów konnych, samochodów dostawczych, maszyn, urządzeń do zbioru ziemiopłodów. Według statystyk prowadzonych przez Placówkę Terenową KRUS Dąbrowa Tarnowska rolnicy najczęściej byli poszkodowani wskutek wypadków z kategorii: wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych; pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń, upadki osób oraz inne zdarzenia (zwichnięcia i skręcenia kończyn podczas wchodzenia i wychodzenia na maszyny rolnicze). Przyczyną zdarzeń zgłoszonych wypadków z udziałem maszyn i urządzeń były: niestosowanie się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, dokonywanie napraw we własnym zakresie (np. z uwagi na koszty); wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny lub zasilania), niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia; brak niezbędnego przeszkolenia i doświadczenia obsługującego; niestosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej; nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów; niewłaściwe uchwycenie , trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy; lekceważenie przez rolników zagrożeń przy pozornie łatwych czynnościach; stosowanie niewłaściwego obuwia; wykorzystywanie maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem; zły stan psychofizyczny osoby wykonującej pracę (w tym stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających, choroba). Powodem wypadków z udziałem maszyn i urządzeń był także zły stan techniczny maszyn rolniczych: brak napraw i konserwacji, brak właściwych osłon i zabezpieczeń ruchomych części, stosowanie materiałów zastępczych przy naprawach, a także eksploatacja tzw. domowych samoróbek. Podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi rolnik powinien być skoncentrowany na wykonywanym zadaniu i użytkować maszyny zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami podanymi w instrukcji obsługi. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez platformę ePUAP nie wychodząc z domu. Należy pamiętać że wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Pamiętaj: późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku. KRUS Placówka Terenowa w Dąbrowie Tarnowskiej