Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Młodzież będzie doradzać Staroście

Młodzież będzie doradzać Staroście

Młodzież będzie doradzać Staroście

Z inicjatywy Starosty Wiesława Krajewskiego od początku roku szkolnego rozpocznie działalność Młodzieżowy Zespół Opiniodawczo-Doradczy Starosty Dąbrowskiego, który będzie złożony z przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego. Zespół ten rozpocznie działalność na początku roku szkolnego 2008/2009. Zadaniem tego Zespołu będzie analiza sytuacji i perspektyw rozwoju młodzieży, projektowanie i opiniowanie działań podejmowanych przez władze Powiatu szczególnie w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

W przeddzień wakacji, odbyło się również inauguracyjne posiedzenie Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „M.M. – Młoda Małopolska" organizowanego przez Województwo Małopolskie i Starostów wszystkich powiatów.

12 przedstawicieli uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostało wybranych w wyniku wcześniejszych eliminacji szkolnych i etapu powiatowego.

W skład Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży weszli:
Monika Bator – ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Robert Bielaszka – ZSP w Szczucinie,
Jacek Burzec – ZSP w Brniu,
Krzysztof Jachym – ZSP w Szczucinie,
Marcin Klimaj – ZSP w Brniu,
Magdalena Miś – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Iga Pikul – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Katarzyna Skrzek – ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Małgorzata Świątek – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Małgorzata Tać - ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Jakub Warzecha – ZSP w Szczucinie,
Dawid Wnuk - ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na inauguracyjnym posiedzeniu, uczniowie wysłuchali wykładu Starosty Dąbrowskiego o roli i zadaniach Powiatu oraz wybrali spośród siebie dwóch przedstawicieli do Sejmiku Młodzieżowego Województwa Małopolskiego, który będzie reprezentacją młodzieży ze wszystkich powiatów województwa.

Do sejmiku zostali wybrani:
Iga Pikul – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Jakub Warzecha – ZSP w Szczucinie.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zaprosił również wybranych przedstawicieli do udziału w Młodzieżowym Zespole Opiniodawczo-Doradczym Starosty Dąbrowskiego

Z inicjatywy Starosty Wiesława Krajewskiego od początku roku szkolnego rozpocznie działalność Młodzieżowy Zespół Opiniodawczo-Doradczy Starosty Dąbrowskiego, który będzie złożony z przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego. Zespół ten rozpocznie działalność na początku roku szkolnego 2008/2009. Zadaniem tego Zespołu będzie analiza sytuacji i perspektyw rozwoju młodzieży, projektowanie i opiniowanie działań podejmowanych przez władze Powiatu szczególnie w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. W przeddzień wakacji, odbyło się również inauguracyjne posiedzenie Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „M.M. – Młoda Małopolska" organizowanego przez Województwo Małopolskie i Starostów wszystkich powiatów. 12 przedstawicieli uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostało wybranych w wyniku wcześniejszych eliminacji szkolnych i etapu powiatowego. W skład Powiatowego Przedstawicielstwa Młodzieży weszli:Monika Bator – ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,Robert Bielaszka – ZSP w Szczucinie,Jacek Burzec – ZSP w Brniu,Krzysztof Jachym – ZSP w Szczucinie,Marcin Klimaj – ZSP w Brniu,Magdalena Miś – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,Iga Pikul – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,Katarzyna Skrzek – ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,Małgorzata Świątek – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,Małgorzata Tać - ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,Jakub Warzecha – ZSP w Szczucinie,Dawid Wnuk - ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na inauguracyjnym posiedzeniu, uczniowie wysłuchali wykładu Starosty Dąbrowskiego o roli i zadaniach Powiatu oraz wybrali spośród siebie dwóch przedstawicieli do Sejmiku Młodzieżowego Województwa Małopolskiego, który będzie reprezentacją młodzieży ze wszystkich powiatów województwa. Do sejmiku zostali wybrani:Iga Pikul – ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,Jakub Warzecha – ZSP w Szczucinie. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zaprosił również wybranych przedstawicieli do udziału w Młodzieżowym Zespole Opiniodawczo-Doradczym Starosty Dąbrowskiego