Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. M.M. - Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna - Od konkursu do sejmiku

M.M. - Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna - Od konkursu do sejmiku

M.M. - Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna - Od konkursu do sejmiku

Projekt pn. „M.M. – Młoda Małopolska" – Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna jest skierowany do młodzieży klas I i II szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze wszystkich powiatów Małopolski.

I etapem projektu jest Konkurs wiedzy z zakresu edukacji regionalnej realizowany w każdym powiecie, prowadzący do wyłonienia powiatowych przedstawicielstw młodzieży.

II etapem jest działanie powiatowych przedstawicielstw młodzieży. Do zadań przedstawicielstw będzie należało w szczególności działanie na rzecz młodzieży powiatu, we współpracy: z władzami lokalnymi, samorządami uczniowskimi szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzieżowymi organizacjami i instytucjami z terenu powiatu, lokalnymi mediami i przedsiębiorcami. Przedstawicielstwa te, spośród siebie wybiorą 2 przedstawicieli do Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego.

III etapem jest powołanie oraz działalność Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego. Zakres działań Sejmiku będzie obejmował analizę sytuacji i perspektywy rozwoju młodzieży, edukację europejską, rynek pracy, projektowanie działań oraz angażowanie się młodzieży w sprawy na szczeblu regionalnym, narodowym i europejskim, współpracę młodzieży z administracją samorządową. Młodzieżowy Sejmik określi harmonogram oraz zakres działań.
IV etapem są warsztaty pn. „Przyjazne Regiony w Sercu Europy" dla Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego oraz młodzieży z regionów partnerskich.

Patronat na Projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty oraz Starostowie poszczególnych Powiatów.

W dniu 28 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się etap powiatowy konkursu. Laureatami zostali: Iga Pikul – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Dawid Wnuk – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Katarzyna Skrzek – ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, Jakub Warzecha – ZSP Szczucin, Monika Bator – ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, Małgorzata Świątek – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Magdalena Miś – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Małgorzata Tać – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Robert Bielaszka – ZSP Szczucin, Krzysztof Jachym – ZSP Szczucin, Jacek Burzec – ZSP Breń , Marcin Klimaj – ZSP Breń.

Laureaci tworzą „powiatowe przedstawicielstwo młodzieży".
I miejsce zajęła Iga Pikul z ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
II miejsce zajął Dawid Wnuk z ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
III miejsce zajęła Katarzyna Skrzek z ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz bony książkowe.

Projekt pn. „M.M. – Młoda Małopolska" – Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna jest skierowany do młodzieży klas I i II szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze wszystkich powiatów Małopolski. I etapem projektu jest Konkurs wiedzy z zakresu edukacji regionalnej realizowany w każdym powiecie, prowadzący do wyłonienia powiatowych przedstawicielstw młodzieży. II etapem jest działanie powiatowych przedstawicielstw młodzieży. Do zadań przedstawicielstw będzie należało w szczególności działanie na rzecz młodzieży powiatu, we współpracy: z władzami lokalnymi, samorządami uczniowskimi szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzieżowymi organizacjami i instytucjami z terenu powiatu, lokalnymi mediami i przedsiębiorcami. Przedstawicielstwa te, spośród siebie wybiorą 2 przedstawicieli do Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego. III etapem jest powołanie oraz działalność Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego. Zakres działań Sejmiku będzie obejmował analizę sytuacji i perspektywy rozwoju młodzieży, edukację europejską, rynek pracy, projektowanie działań oraz angażowanie się młodzieży w sprawy na szczeblu regionalnym, narodowym i europejskim, współpracę młodzieży z administracją samorządową. Młodzieżowy Sejmik określi harmonogram oraz zakres działań.IV etapem są warsztaty pn. „Przyjazne Regiony w Sercu Europy" dla Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego oraz młodzieży z regionów partnerskich. Patronat na Projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty oraz Starostowie poszczególnych Powiatów. W dniu 28 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się etap powiatowy konkursu. Laureatami zostali: Iga Pikul – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Dawid Wnuk – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Katarzyna Skrzek – ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, Jakub Warzecha – ZSP Szczucin, Monika Bator – ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, Małgorzata Świątek – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Magdalena Miś – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Małgorzata Tać – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Robert Bielaszka – ZSP Szczucin, Krzysztof Jachym – ZSP Szczucin, Jacek Burzec – ZSP Breń , Marcin Klimaj – ZSP Breń. Laureaci tworzą „powiatowe przedstawicielstwo młodzieży".I miejsce zajęła Iga Pikul z ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,II miejsce zajął Dawid Wnuk z ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,III miejsce zajęła Katarzyna Skrzek z ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz bony książkowe.