Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Małopolska na sportowo” – konkurs ofert

„Małopolska na sportowo” – konkurs ofert

„Małopolska na sportowo” – konkurs ofert

Do 15 lipca 2020 r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w ramach zadania pn. "Małopolska na sportowo".

W ramach konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania polegające na:

1) organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;

2) upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej).

W ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1703011,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html   

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zachęca organizacje pozarządowe do polubienia oficjalnego konta na Facebooku - Pozarządowa Małopolska. Zamieszczane są tam ważne dla trzeciego sektora informacje dotyczące m.in. możliwości pozyskania dofinansowania, w tym ogłaszanych konkursów ofert,  organizowanych szkoleń czy wydarzeń adresowanych do NGO. To również strona promująca dobre praktyki laureatów nagród Województwa Małopolskiego, takich jak: "Kryształy Soli" i "Amicus Hominum".

Do 15 lipca 2020 r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w ramach zadania pn. "Małopolska na sportowo". W ramach konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania polegające na: 1) organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu; 2) upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej). W ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1703011,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zachęca organizacje pozarządowe do polubienia oficjalnego konta na Facebooku - Pozarządowa Małopolska. Zamieszczane są tam ważne dla trzeciego sektora informacje dotyczące m.in. możliwości pozyskania dofinansowania, w tym ogłaszanych konkursów ofert,  organizowanych szkoleń czy wydarzeń adresowanych do NGO. To również strona promująca dobre praktyki laureatów nagród Województwa Małopolskiego, takich jak: "Kryształy Soli" i "Amicus Hominum".