Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Małopolska Niania 2.0 – zgłoszenia do 30 maja

Małopolska Niania 2.0 – zgłoszenia do 30 maja

Małopolska Niania 2.0 – zgłoszenia do 30 maja

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje Projekt grantowy „Małopolska Niania 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach Projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani zatrudnianej przez rodziców zamieszkałych w województwie małopolskim, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1 września 2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) mają problem z funkcjonowaniem na rynku pracy.

W dniu 13 maja 2022 r. ogłoszony został czwarty nabór do Projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do 30 maja 2022 r. do godziny 16:00. Jeśli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.

Z dofinansowania mogą skorzystać także obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W ramach Projektu rodzice/ opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/miesiąc lub 2 100 zł/miesiąc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/ opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/ opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90 % osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz prowadzonego naboru można uzyskać:

  • pisząc na adres e-mai: niania@rops.krakow.pl
  • dzwoniąc pod numer telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23 w godzinach 12:00- 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
  • kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Zainteresowani udziałem w Projekcie obywatele Ukrainy proszeni są o kontakt telefoniczny pod numer 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie.

Ogłoszenie o naborze do Projektu w języku polskim i języku ukraińskim oraz dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje Projekt grantowy „Małopolska Niania 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach Projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani zatrudnianej przez rodziców zamieszkałych w województwie małopolskim, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1 września 2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) mają problem z funkcjonowaniem na rynku pracy. W dniu 13 maja 2022 r. ogłoszony został czwarty nabór do Projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do 30 maja 2022 r. do godziny 16:00. Jeśli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. Z dofinansowania mogą skorzystać także obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.   W ramach Projektu rodzice/ opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/miesiąc lub 2 100 zł/miesiąc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/ opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/ opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90 % osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu. Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz prowadzonego naboru można uzyskać: pisząc na adres e-mai: niania@rops.krakow.pl dzwoniąc pod numer telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23 w godzinach 12:00- 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku; kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania Zainteresowani udziałem w Projekcie obywatele Ukrainy proszeni są o kontakt telefoniczny pod numer 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie. Ogłoszenie o naborze do Projektu w języku polskim i języku ukraińskim oraz dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.