Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji - nabór kandydatur

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji - nabór kandydatur

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji - nabór kandydatur
Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji na lata 2022-2025.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego, funkcjonującym w oparciu o zasady dialogu obywatelskiego. W obszarze zainteresowania Rady jest troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Rada jest powoływana na podstawie art. 41a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dlaczego warto być w Małopolskiej Radzie? Bo możesz:

 • mieć wpływ na politykę województwa małopolskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • nawiązywać szerokie kontakty i łączyć siły w kreowaniu polityki krajowej wobec NGO (MRDPP jest członkiem Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i współpracuje z Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego);
 • zdobywać wiedzę dotyczącą szeroko pojmowanego sektora pozarządowego i ugruntowywać ją biorąc udział w szkoleniach (MRDPP bierze udział w ogólnopolskim projekcie pn.: „Dobre rady dla Rady”).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, poszerzyć kontakty, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym III Sektora - weź udział w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego! – zachęca Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Kto może zgłosić kandydatkę/kandydata do MRDPP?

W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Województwa został podzielony na 5 Regionów wyborczych:

 • Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki;
 • Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
 • Region Małopolska Zachodnia obejmujący m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski;
 • Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty: krakowski, olkuski, miechowski;
 • Region m. Kraków.

Organizacja pozarządowa działająca na terenie Małopolski w danym Regionie wyborczym może zgłosić jednego kandydata do Rady ze swojego Regionu. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

W każdym Regionie wyborczym, z wyjątkiem Regionu m. Kraków, do Rady wybrany zostanie jeden reprezentant organizacji pozarządowych. W Regionie m. Kraków do Rady zostanie wybranych czterech reprezentantów organizacji pozarządowych.

Jakie warunki musi spełnić kandydatka/kandydat do MRDPP?

 1. Posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej;
 2. Posiadać doświadczenie w pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej;
 3. Wskazać działania/aktywności jakie chciałaby/chciałby podjąć będąc w MRDPP;
 4. Uzyskać 10 imiennych rekomendacji od małopolskich organizacji pozarządowych.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć dokumenty w naborze do MRDPP?

Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 czerwca 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja” na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, Racławicka 56, 30-017 Kraków

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdują się w zakładce Rady.

Informacje o wyborach można również uzyskać pod numerem telefonu 12 61 60 538 lub kierując pytanie na adres e-mail: rada@umwm.malopolska.pl.

Biuro Prasowe UMWM

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji na lata 2022-2025. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego, funkcjonującym w oparciu o zasady dialogu obywatelskiego. W obszarze zainteresowania Rady jest troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Rada jest powoływana na podstawie art. 41a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dlaczego warto być w Małopolskiej Radzie? Bo możesz: mieć wpływ na politykę województwa małopolskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi; nawiązywać szerokie kontakty i łączyć siły w kreowaniu polityki krajowej wobec NGO (MRDPP jest członkiem Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i współpracuje z Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego); zdobywać wiedzę dotyczącą szeroko pojmowanego sektora pozarządowego i ugruntowywać ją biorąc udział w szkoleniach (MRDPP bierze udział w ogólnopolskim projekcie pn.: „Dobre rady dla Rady”). Jeśli chcesz wiedzieć więcej, poszerzyć kontakty, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym III Sektora - weź udział w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego! – zachęca Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. Kto może zgłosić kandydatkę/kandydata do MRDPP? W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Województwa został podzielony na 5 Regionów wyborczych: Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki; Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki; Region Małopolska Zachodnia obejmujący m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski; Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty: krakowski, olkuski, miechowski; Region m. Kraków. Organizacja pozarządowa działająca na terenie Małopolski w danym Regionie wyborczym może zgłosić jednego kandydata do Rady ze swojego Regionu. Organizacja potwierdza zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji. W każdym Regionie wyborczym, z wyjątkiem Regionu m. Kraków, do Rady wybrany zostanie jeden reprezentant organizacji pozarządowych. W Regionie m. Kraków do Rady zostanie wybranych czterech reprezentantów organizacji pozarządowych. Jakie warunki musi spełnić kandydatka/kandydat do MRDPP? Posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej; Posiadać doświadczenie w pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej; Wskazać działania/aktywności jakie chciałaby/chciałby podjąć będąc w MRDPP; Uzyskać 10 imiennych rekomendacji od małopolskich organizacji pozarządowych. W jakim terminie i gdzie należy złożyć dokumenty w naborze do MRDPP? Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 czerwca 2022 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – VI kadencja” na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, Racławicka 56, 30-017 Kraków Szczegółowe informacje dotyczące naboru i działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdują się w zakładce Rady. Informacje o wyborach można również uzyskać pod numerem telefonu 12 61 60 538 lub kierując pytanie na adres e-mail: rada@umwm.malopolska.pl. Biuro Prasowe UMWM