Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Małopolska Rada Programowa OHP podsumowała 2018 rok

Małopolska Rada Programowa OHP podsumowała 2018 rok

Małopolska Rada Programowa OHP podsumowała 2018 rok

27 marca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Rada Programowa Małopolskiej Komendy OHP, w której uczestniczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Posiedzenie otworzył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, zaś Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018.

Podsumowanie pracy podległych jednostek w minionym roku zaprezentowali dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce – Jan Jurek oraz Tarnowie – Andrzej Mizera. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska przekazała informacje dotyczące organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz zadania Komendy OHP w zakresie działań rekrutacyjnych do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020.

Natomiast kierownik Zespołu do spraw projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła aktywność Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w realizacji projektów konkursowych w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie koordynatora do spraw refundacji Katarzyny Kowalczyk, która podsumowała refundację kosztów szkolenia pracowników młodocianych za rok 2018 i przedstawiła planowanie na 2019 rok.
Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca doradztwa zawodowego oraz refundacji kosztów szkolenia pracowników młodocianych.

Posiedzenie Rady Programowej zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Komendy OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i Szczawnicy - Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2019/2020.

Źródło: www.ohp.pl/msmol/gd

27 marca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Rada Programowa Małopolskiej Komendy OHP, w której uczestniczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Posiedzenie otworzył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, zaś Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018. Podsumowanie pracy podległych jednostek w minionym roku zaprezentowali dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce – Jan Jurek oraz Tarnowie – Andrzej Mizera. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska przekazała informacje dotyczące organizacji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz zadania Komendy OHP w zakresie działań rekrutacyjnych do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020. Natomiast kierownik Zespołu do spraw projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła aktywność Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w realizacji projektów konkursowych w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie koordynatora do spraw refundacji Katarzyny Kowalczyk, która podsumowała refundację kosztów szkolenia pracowników młodocianych za rok 2018 i przedstawiła planowanie na 2019 rok.Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca doradztwa zawodowego oraz refundacji kosztów szkolenia pracowników młodocianych. Posiedzenie Rady Programowej zakończyło jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Komendy OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i Szczawnicy - Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników na rok szkolny 2019/2020. Źródło: www.ohp.pl/msmol/gd