Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Marszałek Sepioł na Powiślu

Marszałek Sepioł na Powiślu

Marszałek Sepioł na Powiślu

Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł odwiedził czoraj Powiśle Dąbrowskie. Głównym tematem wizyty było finansowanie rozwoju regionalnego na obszarach wiejskich. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia „Zgoda" z siedzibą w Szczucinie.

W spotkaniu wziął udział Poseł RP Aleksander Grad, Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Wicestarosta Kazimierz Tęczar, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz Przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej Bolesław Łączyński. Wśród blisko 200 osobowej grupy uczestników spotkania znaleźli się wójtowie gmin, radni, kierownicy instytucji powiatowych i gminnych, sołtysi, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu.
Marszałek przedstawił ostatnie ustalenia dotyczące finansowania projektów zgłoszonych przez powiat i gminy do programu rozwoju regionalnego. Zwrócił uwagę na możliwość finansowania mniejszych projektów proponowanych przez rady sołeckie. Programy te dotyczą odnowy wsi oraz zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego m.in. kształtowanie centrów wsi. W tym wypadku maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 % kosztów tj. 450 000 zł.
Kolejna część debaty poświęcona była dużym projektom infrastrukturalnym planowanych do realizacji przez samorządy powiatowy i gminne. Z Powiatu dąbrowskiego zgłoszono do programu 69 wniosków na łączną kwotę blisko 85 mln zł. Większość inwestycji gminnych dotyczy modernizacji dróg, budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz utylizacji azbestu. Powiat dąbrowski ze środków strukturalnych zamierza sfinansować budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, zmodernizować drogi powiatowe i rozbudować Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie wraz ze strefą gospodarczą.

Padło także wiele pytań do Marszałka. Kazimierz Tęczar - wicestarosta Dąbrowski zapytał wprost o stanowisko Platformy Obywatelskiej w kwestii zmian podziału administracyjnego kraju i likwidacji niektórych powiatów. Zarówno Janusz Sepioł jak i poseł Grad jednoznacznie opowiedzieli się za pozostawieniem obecnego podziału kraju na powiaty i podkreślili, że takie stanowisko podziela cała Platforma. Jedynym tematem do rozwiązania jest ewentualne połączenie powiatów grodzkich grodzkich ziemskich.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek podkreślił dotychczasową dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Poruszył temat zbiornika retencyjnego w Żelazówce oraz problem pomocy zbożowej po powodzi z 2001 roku.
Nie zabrakło również tematu służby zdrowia. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski zapytał o możliwości finansowania z programu operacyjnego szpitali powiatowych. Podkreślił ogromne problemy jakie dotykają służbę zdrowia i zwrócił uwagę na potrzebę większej uwagi ze strony rządu i parlamentu w kierunku całego sytemu opieki zdrowotnej.
Marszałek potwierdził, że w ostatniej chwili Ministerstwo odpowiedzialne za programy regionalne wprowadziło dodatkowe zapisy w zakresie pomocy dla szpitali regionalnych. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jednak kiedy nastąpi nabór wniosków w tym zakresie i czy szpitale regionalne to również szpitale powiatowe. O rozstrzygnięcie tego tematu Marszałek zwrócił się do właściwego ministra.
Na zakończenie wizyty Marszałek Janusz Sepioł i Poseł Aleksander Grad spotkali się z członkami Stowarzyszenia „ZGODA" w Szczucinie. 

Źródło: Okay

Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł odwiedził czoraj Powiśle Dąbrowskie. Głównym tematem wizyty było finansowanie rozwoju regionalnego na obszarach wiejskich. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenia „Zgoda" z siedzibą w Szczucinie. W spotkaniu wziął udział Poseł RP Aleksander Grad, Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Wicestarosta Kazimierz Tęczar, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz Przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej Bolesław Łączyński. Wśród blisko 200 osobowej grupy uczestników spotkania znaleźli się wójtowie gmin, radni, kierownicy instytucji powiatowych i gminnych, sołtysi, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu.Marszałek przedstawił ostatnie ustalenia dotyczące finansowania projektów zgłoszonych przez powiat i gminy do programu rozwoju regionalnego. Zwrócił uwagę na możliwość finansowania mniejszych projektów proponowanych przez rady sołeckie. Programy te dotyczą odnowy wsi oraz zachowania i odnowy dziedzictwa kulturowego m.in. kształtowanie centrów wsi. W tym wypadku maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 % kosztów tj. 450 000 zł.Kolejna część debaty poświęcona była dużym projektom infrastrukturalnym planowanych do realizacji przez samorządy powiatowy i gminne. Z Powiatu dąbrowskiego zgłoszono do programu 69 wniosków na łączną kwotę blisko 85 mln zł. Większość inwestycji gminnych dotyczy modernizacji dróg, budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz utylizacji azbestu. Powiat dąbrowski ze środków strukturalnych zamierza sfinansować budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, zmodernizować drogi powiatowe i rozbudować Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie wraz ze strefą gospodarczą. Padło także wiele pytań do Marszałka. Kazimierz Tęczar - wicestarosta Dąbrowski zapytał wprost o stanowisko Platformy Obywatelskiej w kwestii zmian podziału administracyjnego kraju i likwidacji niektórych powiatów. Zarówno Janusz Sepioł jak i poseł Grad jednoznacznie opowiedzieli się za pozostawieniem obecnego podziału kraju na powiaty i podkreślili, że takie stanowisko podziela cała Platforma. Jedynym tematem do rozwiązania jest ewentualne połączenie powiatów grodzkich grodzkich ziemskich.Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek podkreślił dotychczasową dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Poruszył temat zbiornika retencyjnego w Żelazówce oraz problem pomocy zbożowej po powodzi z 2001 roku.Nie zabrakło również tematu służby zdrowia. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski zapytał o możliwości finansowania z programu operacyjnego szpitali powiatowych. Podkreślił ogromne problemy jakie dotykają służbę zdrowia i zwrócił uwagę na potrzebę większej uwagi ze strony rządu i parlamentu w kierunku całego sytemu opieki zdrowotnej.Marszałek potwierdził, że w ostatniej chwili Ministerstwo odpowiedzialne za programy regionalne wprowadziło dodatkowe zapisy w zakresie pomocy dla szpitali regionalnych. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jednak kiedy nastąpi nabór wniosków w tym zakresie i czy szpitale regionalne to również szpitale powiatowe. O rozstrzygnięcie tego tematu Marszałek zwrócił się do właściwego ministra.Na zakończenie wizyty Marszałek Janusz Sepioł i Poseł Aleksander Grad spotkali się z członkami Stowarzyszenia „ZGODA" w Szczucinie.  Źródło: Okay