Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Mecenat Małopolski dla powiatu dąbrowskiego

Mecenat Małopolski dla powiatu dąbrowskiego

Mecenat Małopolski dla powiatu dąbrowskiego

Trzy organizacje pozarządowe i jedna parafia z powiatu dąbrowskiego otrzymały dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu Mecenat Małopolski 2019. Na realizację kulturalnych przedsięwzięć zarząd województwa przeznaczył 1 mln zł. Listę podmiotów, które otrzymały środki wyłoniła 13 osobowa komisja konkursowa.

Promesy gwarantujące dofinansowanie projektów wręczyli beneficjentom wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa: Stanisław Bisztyga, Stanisław Bukowiec, Robert Bylica, Marta Mordarska, Urszula Nowogórska, Andrzej Wójcik oraz posłanka Barbara Bubula. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 roku w Krakowie.


Przedsięwzięcia z powiatu dąbrowskiego w sumie otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 44 tys. zł a dofinansowanie otrzymały:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach w wysokości 16 tys. zł na realizację zadania pn. „Regionalna promocja zabytkowego kościoła parafialnego w aspekcie troski o dziedzictwo narodowe”
- Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 15 tys. zł na realizację zadania pn. „Życie codzienne mieszkańców wsi regionu tarnowskiego w okresie autonomicznym (1867 – 1918)”
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie w wysokości 8 tys. zł na realizację zadania pn. „Niepodległość w twórczości muzycznej – 101 rocznica Odzyskania Niepodległości”
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław w wysokości 5 tys. zł na realizację zadania pn. „Zaczarowani muzyką”.

O wsparcie finansowe w konkursie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności, a chciały zrealizować przedsięwzięcia artystyczne, promujące różnorodność kulturową regionu. W ramach konkursu zostały dofinansowane przede wszystkim zadania rozwijające kompetencje kulturowe, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę.
Projekty i organizacje, które otrzymały środki finansowe zostały wyłonione przez powołaną do tego Komisję Konkursową złożoną z urzędników, radnych sejmiku województwa małopolskiego z różnych klubów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Źródło: www.malopolska.pl/msmol

Trzy organizacje pozarządowe i jedna parafia z powiatu dąbrowskiego otrzymały dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu Mecenat Małopolski 2019. Na realizację kulturalnych przedsięwzięć zarząd województwa przeznaczył 1 mln zł. Listę podmiotów, które otrzymały środki wyłoniła 13 osobowa komisja konkursowa. Promesy gwarantujące dofinansowanie projektów wręczyli beneficjentom wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa: Stanisław Bisztyga, Stanisław Bukowiec, Robert Bylica, Marta Mordarska, Urszula Nowogórska, Andrzej Wójcik oraz posłanka Barbara Bubula. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 roku w Krakowie. Przedsięwzięcia z powiatu dąbrowskiego w sumie otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 44 tys. zł a dofinansowanie otrzymały:- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach w wysokości 16 tys. zł na realizację zadania pn. „Regionalna promocja zabytkowego kościoła parafialnego w aspekcie troski o dziedzictwo narodowe”- Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 15 tys. zł na realizację zadania pn. „Życie codzienne mieszkańców wsi regionu tarnowskiego w okresie autonomicznym (1867 – 1918)”- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie w wysokości 8 tys. zł na realizację zadania pn. „Niepodległość w twórczości muzycznej – 101 rocznica Odzyskania Niepodległości”- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław w wysokości 5 tys. zł na realizację zadania pn. „Zaczarowani muzyką”. O wsparcie finansowe w konkursie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności, a chciały zrealizować przedsięwzięcia artystyczne, promujące różnorodność kulturową regionu. W ramach konkursu zostały dofinansowane przede wszystkim zadania rozwijające kompetencje kulturowe, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę.Projekty i organizacje, które otrzymały środki finansowe zostały wyłonione przez powołaną do tego Komisję Konkursową złożoną z urzędników, radnych sejmiku województwa małopolskiego z różnych klubów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Źródło: www.malopolska.pl/msmol