Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. "Mecenat Małopolski" - nabór wniosków w konkursie na 2016 rok

"Mecenat Małopolski" - nabór wniosków w konkursie na 2016 rok

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. "Mecenat Małopolski".

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2016 roku i będą się kończyć najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2.590.000 zł w dwóch naborach, w tym:

1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 1.790.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;

2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 800.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,

2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00

Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Oferta powinna zostać złożona:

w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/

i formie papierowej, która powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

files/aktualnosci/2016/01_Styczen/20_Mecenat_Malopolski_nabor_wnioskow_w_konkursie_na_2016_rok/Malopolska.png

źródło: www.małopolskie.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. "Mecenat Małopolski". Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2016 roku i będą się kończyć najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2.590.000 zł w dwóch naborach, w tym: 1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 1.790.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań; 2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 800.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań. Terminy składania ofert w konkursie upływają: 1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00, 2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00 Liczy się data wpływu oferty do urzędu. Oferta powinna zostać złożona: w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/ i formie papierowej, która powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej źródło: www.małopolskie.pl