Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie dąbrowskim

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie dąbrowskim

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie dąbrowskim

Na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz rozpoczęły się prace geodezyjne związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków jest to jeden z najważniejszych rejestrów publicznych, zawierający dane, które stanowią podstawę między innymi do oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje między innymi: prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach.

Równocześnie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie utworzona baza danych dotycząca geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baza danych obiektów topograficznych. Oznacza to, że wszystkie informacje o działkach, użytkach, budynkach i urządzeniach podziemnych dostępne będą w postaci mapy numerycznej.

Wykonawcą prac geodezyjnych jest konsorcjum trzech firm: i4GEO S.C. Daniel Jasiurkowski, Magdalena Jasiurkowska z Łącka (lider), Natmap sp. z o.o. z Krakowa oraz Geoinvest Gątkiewicz Górski s.c. z Częstochowy, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadanie jest częścią wartego ponad 6 mln zł projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego.

Wszelkie informacje w sprawie realizacji tego zadania można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 14 642 24 31, wew. 212 lub wew. 217.

Na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz rozpoczęły się prace geodezyjne związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków jest to jeden z najważniejszych rejestrów publicznych, zawierający dane, które stanowią podstawę między innymi do oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje między innymi: prace terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Równocześnie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie utworzona baza danych dotycząca geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baza danych obiektów topograficznych. Oznacza to, że wszystkie informacje o działkach, użytkach, budynkach i urządzeniach podziemnych dostępne będą w postaci mapy numerycznej. Wykonawcą prac geodezyjnych jest konsorcjum trzech firm: i4GEO S.C. Daniel Jasiurkowski, Magdalena Jasiurkowska z Łącka (lider), Natmap sp. z o.o. z Krakowa oraz Geoinvest Gątkiewicz Górski s.c. z Częstochowy, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie jest częścią wartego ponad 6 mln zł projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego. Wszelkie informacje w sprawie realizacji tego zadania można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 14 642 24 31, wew. 212 lub wew. 217. Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Dąbrowskiego z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Radgoszcz (bez Luszowic) Informacja Starosty Dąbrowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z realizacją zadania oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej Radgoszcz (bez Luszowic) Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Dąbrowskiego z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski Informacja Starosty Dąbrowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z realizacją zadania oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski