Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Na pomoc Azji, na pomoc ubogim

Na pomoc Azji, na pomoc ubogim

Na pomoc Azji, na pomoc ubogim

Ponad 440 tysięcy złotych zebrał do niedzieli Caritas Diecezji Tarnowskiej, na pomoc poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Azji. Jednak skala całej ubiegłorocznej pomocy świadczonej przez Caritas potrzebującym jest znacznie większa i przekracza milion sześćset tysięcy złotych. Od kilku miesięcy Caritas działa już jako zarejestrowana tzw. organizacja pożytku publicznego. Może zatem starać się o 1% naszych podatków. O ich przekazywanie Caritasowi apelował wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ks. Antoni Mikrut, zarządzający tarnowskim oddziałem tej największej organizacji charytatywnej. 

Zebrana i rozdysponowana przez tarnowski Caritas w roku ubiegłym kwota 1.612.233,95 zł obejmuje zapomogi indywidualne rodzinom (około 127 tysięcy), dożywianie dzieci (prawie 20 tysięcy) oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci (81 tys.), dom dla bezdomnych mężczyzn (261 tys.), Stację Opieki Caritas (93 tysiące), ośrodek „Bombonierka” (31 tys.), świetlice „Lumen” (198 tys.), dofinansowanie kuchni dla ubogich (41 tys.), dofinansowanie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej (blisko 90 tys.), dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (61 tysięcy) i dofinansowanie Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych (101 tysięcy); ponad 31 tysięcy złotych wydano na klęski żywiołowe w diecezji i okrągłe 475 tysięcy na klęski żywiołowe w świecie (Iran, Sudan, Osetia). Do tej ogromnej sumy przeszło szesnastu starych miliardów, zebranych w Diecezji Tarnowskiej, należałoby doliczyć jeszcze wydatki na prowadzenie placówek specjalistycznych oraz pomoc udzielaną przez poszczególne parafialne oddziały. 

Z dużym odzewem spotkało się także Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – rozprowadzono 124.410 świec. Po odliczeniu kosztów produkcji i transportu oraz naklejek i plakatów, uzyskano dochód w wysokości 346.526 zł – z czego mniej więcej dwie trzecie pozostało w Diecezji, jedna trzecia trafiła do oddziałów parafialnych, a 12 tysięcy złotych przekazano na konto „Caritas Polska” na realizowane przez nią projekty zagraniczne.
Zebrane ze świec pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin, leczenia i rehabilitacji dzieci, prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych „Lumen” oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek. Dwadzieścia dwa tysiące złotych już zostało przeznaczone na akcję zimowego wypoczynku – dzięki temu dofinansowany zostanie wypoczynek dla 488 dzieci (280 z nich będzie uczestniczyło w zimowiskach organizowanych w miejscu zamieszkania, a 208 wyjedzie na turnusy do Zakopanego, Krynicy, Muszyny oraz Ciężkowic). 

Z kolei na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Azji zebrano do dnia 15 stycznia 440.202 zł, mimo iż zbiórka odbywała się w tym samym czasie co finał WOŚP. Ową „litanię kwot” podajemy nie bez kozery – wiele bowiem emocji co jakiś czas wzbudza działalność „Caritasu”, pojawiają się publikacje prasowe próbujące podważać jego wiarygodność czy stawiać „Caritas” np. w opozycji do WOŚP. 
Zapewne wina leży tu po obu stronach, jednak warto chyba takim finansowym podsumowaniem rozwiać chociaż część wątpliwości. W końcu mówimy tu o katolickiej organizacji charytatywnej z największymi bodaj 70-letnimi tradycjami – organizacji, która wciąż cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. O czym zaświadczają zebrane sumy – efekt odruchów serca ludzi dobrej woli. Przy czym podkreślić należy, że działalność „Caritasu” odbywa się cicho, bez rozgłosu i trwa ustawicznie przez cały rok.

W Diecezji Tarnowskiej organizacja istnieje od 1937 roku; w roku 1950 władze komunistyczne rozwiązały Związek, a w 1989 r arcybiskup Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jego dyrektorem jest obecnie ksiądz Antoni Mikrut. Dziś „Caritas” dysponuje 6 wyspecjalizowanymi placówkami, 9 świetlicami, prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich; jego odziały istnieją w blisko 400 parafiach, w których pracuje około 4.500 wolontariuszy.

Jednym z takich miejsc jest Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie (ulica Prostopadła), całodobowa placówka, udzielająca także pomocy prawnej. Dom dysponuje 38 miejscami plus 20 miejsc prowizorycznych w okresie zimowym. Również w Tarnowie działa Stacja Opieki Caritas – czyli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Długa). Z kolei w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje Hospicjum Św. Brata Alberta Chmielowskiego – miejsce dla nieuleczalnie chorych w ostatnim okresie ich życia. Obiekt dysponuje 17-ma łóżkami z całodobową opieką. Również w Dąbrowie Tarnowskiej istnieje Dom Pomocy Społecznej (30 łóżek); prowadzi się tu także rehabilitację i fizykoterapię.
Kolejną placówką jest Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych; organizowane są tu dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne (m.in. masaże, pole magnetyczne, laseroterpia, ultradźwięki, hipoterapia). W ramach ośrodka działa także Dom Pomocy Społecznej (20 dzieci), Ośrodek Wsparcia Dziennego, Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Niepubliczna Szkoła Specjalna (szkoła podstawowa i gimnazjum). W Grybowie „Caritas” posiada Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali; zakład przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle i nieuleczalnie chorych (z wyłączeniem chorób nowotworowych i psychicznych). Miejsc jest 93, w pomieszczeniach 2 – 6 osobowych. Natomiast w Krynicy istnieje Dom Wypoczynkowy dla Dzieci „Bombonierka” (35 miejsc). Do tych obiektów doliczyć należy wspomniane świetlice (9) oraz kuchnie (13), w których każdego dnia wydawanych jest 1270 gorących posiłków.

Caritas Diecezji Tarnowskiej 30 czerwca ubiegłego roku zarejestrowany został jako „organizacja pożytku publicznego”. Oznacza to, że w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT 36 i 37) w odpowiedniej rubryce możemy dokonać odliczenia 1% należnego podatku i wpłacić tę kwotę na konto wybranej organizacji posiadającej taki status – czyli np. „Caritasu” właśnie. Ów 1% zostanie nam następnie zwrócony. W ten sposób, dzięki paru ruchom długopisem, każdy jest wstanie wesprzeć najbardziej potrzebujących kwotą, która i tak zostanie nam zwrócona. Nie zostawiajmy tej decyzji urzędnikom, podejmijmy ją sami.
Dyrekcja i wolontariusze Caritas Diecezji Tarnowskiej dziękują wszystkim dotychczasowym darczyńcom – tak osobom prywatnym, jak i firmom i instytucjom, wspierającym działalność charytatywną kościoła.

Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14/6317320, fax 14/6317329, e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl, http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl, konto: PKO BP I O?Tarnów 49 1020 4955 0000 7202 0008 9615. (mp) 

Źródło: InTARnet.pl

Ponad 440 tysięcy złotych zebrał do niedzieli Caritas Diecezji Tarnowskiej, na pomoc poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Azji. Jednak skala całej ubiegłorocznej pomocy świadczonej przez Caritas potrzebującym jest znacznie większa i przekracza milion sześćset tysięcy złotych. Od kilku miesięcy Caritas działa już jako zarejestrowana tzw. organizacja pożytku publicznego. Może zatem starać się o 1% naszych podatków. O ich przekazywanie Caritasowi apelował wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ks. Antoni Mikrut, zarządzający tarnowskim oddziałem tej największej organizacji charytatywnej.  Zebrana i rozdysponowana przez tarnowski Caritas w roku ubiegłym kwota 1.612.233,95 zł obejmuje zapomogi indywidualne rodzinom (około 127 tysięcy), dożywianie dzieci (prawie 20 tysięcy) oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci (81 tys.), dom dla bezdomnych mężczyzn (261 tys.), Stację Opieki Caritas (93 tysiące), ośrodek „Bombonierka” (31 tys.), świetlice „Lumen” (198 tys.), dofinansowanie kuchni dla ubogich (41 tys.), dofinansowanie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej (blisko 90 tys.), dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (61 tysięcy) i dofinansowanie Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych (101 tysięcy); ponad 31 tysięcy złotych wydano na klęski żywiołowe w diecezji i okrągłe 475 tysięcy na klęski żywiołowe w świecie (Iran, Sudan, Osetia). Do tej ogromnej sumy przeszło szesnastu starych miliardów, zebranych w Diecezji Tarnowskiej, należałoby doliczyć jeszcze wydatki na prowadzenie placówek specjalistycznych oraz pomoc udzielaną przez poszczególne parafialne oddziały.  Z dużym odzewem spotkało się także Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – rozprowadzono 124.410 świec. Po odliczeniu kosztów produkcji i transportu oraz naklejek i plakatów, uzyskano dochód w wysokości 346.526 zł – z czego mniej więcej dwie trzecie pozostało w Diecezji, jedna trzecia trafiła do oddziałów parafialnych, a 12 tysięcy złotych przekazano na konto „Caritas Polska” na realizowane przez nią projekty zagraniczne. Zebrane ze świec pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin, leczenia i rehabilitacji dzieci, prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych „Lumen” oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek. Dwadzieścia dwa tysiące złotych już zostało przeznaczone na akcję zimowego wypoczynku – dzięki temu dofinansowany zostanie wypoczynek dla 488 dzieci (280 z nich będzie uczestniczyło w zimowiskach organizowanych w miejscu zamieszkania, a 208 wyjedzie na turnusy do Zakopanego, Krynicy, Muszyny oraz Ciężkowic).  Z kolei na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Azji zebrano do dnia 15 stycznia 440.202 zł, mimo iż zbiórka odbywała się w tym samym czasie co finał WOŚP. Ową „litanię kwot” podajemy nie bez kozery – wiele bowiem emocji co jakiś czas wzbudza działalność „Caritasu”, pojawiają się publikacje prasowe próbujące podważać jego wiarygodność czy stawiać „Caritas” np. w opozycji do WOŚP.  Zapewne wina leży tu po obu stronach, jednak warto chyba takim finansowym podsumowaniem rozwiać chociaż część wątpliwości. W końcu mówimy tu o katolickiej organizacji charytatywnej z największymi bodaj 70-letnimi tradycjami – organizacji, która wciąż cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. O czym zaświadczają zebrane sumy – efekt odruchów serca ludzi dobrej woli. Przy czym podkreślić należy, że działalność „Caritasu” odbywa się cicho, bez rozgłosu i trwa ustawicznie przez cały rok. W Diecezji Tarnowskiej organizacja istnieje od 1937 roku; w roku 1950 władze komunistyczne rozwiązały Związek, a w 1989 r arcybiskup Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jego dyrektorem jest obecnie ksiądz Antoni Mikrut. Dziś „Caritas” dysponuje 6 wyspecjalizowanymi placówkami, 9 świetlicami, prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich; jego odziały istnieją w blisko 400 parafiach, w których pracuje około 4.500 wolontariuszy. Jednym z takich miejsc jest Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie (ulica Prostopadła), całodobowa placówka, udzielająca także pomocy prawnej. Dom dysponuje 38 miejscami plus 20 miejsc prowizorycznych w okresie zimowym. Również w Tarnowie działa Stacja Opieki Caritas – czyli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Długa). Z kolei w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje Hospicjum Św. Brata Alberta Chmielowskiego – miejsce dla nieuleczalnie chorych w ostatnim okresie ich życia. Obiekt dysponuje 17-ma łóżkami z całodobową opieką. Również w Dąbrowie Tarnowskiej istnieje Dom Pomocy Społecznej (30 łóżek); prowadzi się tu także rehabilitację i fizykoterapię. Kolejną placówką jest Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych; organizowane są tu dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne (m.in. masaże, pole magnetyczne, laseroterpia, ultradźwięki, hipoterapia). W ramach ośrodka działa także Dom Pomocy Społecznej (20 dzieci), Ośrodek Wsparcia Dziennego, Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Niepubliczna Szkoła Specjalna (szkoła podstawowa i gimnazjum). W Grybowie „Caritas” posiada Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali; zakład przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle i nieuleczalnie chorych (z wyłączeniem chorób nowotworowych i psychicznych). Miejsc jest 93, w pomieszczeniach 2 – 6 osobowych. Natomiast w Krynicy istnieje Dom Wypoczynkowy dla Dzieci „Bombonierka” (35 miejsc). Do tych obiektów doliczyć należy wspomniane świetlice (9) oraz kuchnie (13), w których każdego dnia wydawanych jest 1270 gorących posiłków. Caritas Diecezji Tarnowskiej 30 czerwca ubiegłego roku zarejestrowany został jako „organizacja pożytku publicznego”. Oznacza to, że w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT 36 i 37) w odpowiedniej rubryce możemy dokonać odliczenia 1% należnego podatku i wpłacić tę kwotę na konto wybranej organizacji posiadającej taki status – czyli np. „Caritasu” właśnie. Ów 1% zostanie nam następnie zwrócony. W ten sposób, dzięki paru ruchom długopisem, każdy jest wstanie wesprzeć najbardziej potrzebujących kwotą, która i tak zostanie nam zwrócona. Nie zostawiajmy tej decyzji urzędnikom, podejmijmy ją sami. Dyrekcja i wolontariusze Caritas Diecezji Tarnowskiej dziękują wszystkim dotychczasowym darczyńcom – tak osobom prywatnym, jak i firmom i instytucjom, wspierającym działalność charytatywną kościoła. Caritas Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 14/6317320, fax 14/6317329, e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl, http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl, konto: PKO BP I O?Tarnów 49 1020 4955 0000 7202 0008 9615. (mp)  Źródło: InTARnet.pl