Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Na Powiślu Dąbrowskim powstanie szkoła rewalidacyjna

Na Powiślu Dąbrowskim powstanie szkoła rewalidacyjna

Na Powiślu Dąbrowskim powstanie szkoła rewalidacyjna

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Starosty Dąbrowskiego Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, Wicestarosty Pana Kazimierza Tęczara, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Bogusławy Molak, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" Pani Barbary Sobeckiej – Mikos oraz Inspektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej Pana Stanisława Krawca, podczas którego omówiono potrzeby rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami funkcji rozwojowych i intelektualnych.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Bogusława Molak przedstawiła sytuację na terenie naszego powiatu w zakresie potrzeb na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono, że w Powiecie Dąbrowskim istnieje duża potrzeba utworzenia placówki rewalidacyjnej. Opieką należałoby objąć ponad 100 osób. Najwięcej jest uczniów posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu upośledzenia. Wiele jest także przypadków upośledzenia o charakterze głębokim. Z informacji, jakie przekazała dyrektor poradni, na terenie powiatu znajduje się również grupa dzieci do 7 roku życia wymagających wczesnego wspomagania. Natomiast bardzo duża grupa dzieci i młodzieży wymaga nauczania indywidualnego. Oni też mogliby uczęszczać do tego typu placówki. Byłoby to dla nich korzystniejsze.
„Podjęte w dniu wczorajszym decyzje powinny, w najbliższej przyszłości, skutkować utworzeniem szkoły rewalidacyjnej. Należy wskazać miejsce utworzenia tej placówki przy założeniu, że liczba 100 uczniów uczących się w szkole rewalidacyjnej wymaga czterokrotnie większej przestrzeni i obsady pedagogicznej niż w typowej szkole. W budżecie powiatu na przyszły rok zaplanowano środki finansowe na organizację tego typu szkoły. Ponadto dodatkowe pieniądze będą ściągane z funduszy unijnych i innych instytucji" – mówi Starosta Krzysztof Kaczmarski.

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Starosty Dąbrowskiego Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, Wicestarosty Pana Kazimierza Tęczara, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Bogusławy Molak, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" Pani Barbary Sobeckiej – Mikos oraz Inspektora Wydziału Edukacji Zdrowia Kultury i Kultury Fizycznej Pana Stanisława Krawca, podczas którego omówiono potrzeby rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami funkcji rozwojowych i intelektualnych.Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Bogusława Molak przedstawiła sytuację na terenie naszego powiatu w zakresie potrzeb na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono, że w Powiecie Dąbrowskim istnieje duża potrzeba utworzenia placówki rewalidacyjnej. Opieką należałoby objąć ponad 100 osób. Najwięcej jest uczniów posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu upośledzenia. Wiele jest także przypadków upośledzenia o charakterze głębokim. Z informacji, jakie przekazała dyrektor poradni, na terenie powiatu znajduje się również grupa dzieci do 7 roku życia wymagających wczesnego wspomagania. Natomiast bardzo duża grupa dzieci i młodzieży wymaga nauczania indywidualnego. Oni też mogliby uczęszczać do tego typu placówki. Byłoby to dla nich korzystniejsze.„Podjęte w dniu wczorajszym decyzje powinny, w najbliższej przyszłości, skutkować utworzeniem szkoły rewalidacyjnej. Należy wskazać miejsce utworzenia tej placówki przy założeniu, że liczba 100 uczniów uczących się w szkole rewalidacyjnej wymaga czterokrotnie większej przestrzeni i obsady pedagogicznej niż w typowej szkole. W budżecie powiatu na przyszły rok zaplanowano środki finansowe na organizację tego typu szkoły. Ponadto dodatkowe pieniądze będą ściągane z funduszy unijnych i innych instytucji" – mówi Starosta Krzysztof Kaczmarski.