Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Na Powiślu droższa woda

Na Powiślu droższa woda

Od 1 czerwca mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska będą płacić wyższe rachunki za wodę dostarczaną przez miejscowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Równocześnie jednak spadną stawki pobierane za odprowadzanie ścieków. Obecnie mieszkańcy gminy rozliczają się z RPWiK według stawek z roku 2002. Metr sześcienny wody kosztuje 2,75 zł, odprowadzenie takiej samej ilości ścieków - 2,93 zł. Właściwie wszyscy klienci RPWiK mają obecnie nadpłaty.

W ubiegłym roku firma wystawiała bowiem rachunki według nowych cen, ale te zostały unieważnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. Płatności mają być skorygowane do połowy roku.
Biorąc pod uwagę podaną wyżej kwotę, podwyżka ceny wody jest wysoka. Od przyszłego miesiąca metr sześcienny kosztował będzie bowiem 3,56 zł brutto (w porównaniu ze stawkami proponowanymi w roku 2003 jest to wzrost o 49 groszy). Mniej przyjdzie natomiast płacić za ścieki. W przypadku gospodarstw korzystających z oczyszczalni w Nieczajnej Górnej (Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki i Gruszów Mały) cenę ustalono na 2,31 zł, właściciele domów i mieszkań podłączonych do sieci dąbrowskiej oczyszczalni płacić będą 2,89 zł. Różnica wynika z mniejszych kosztów utrzymania obiektu w Nieczajnej, będącego własnością samorządu. Do cennika RPWiK wprowadzono równocześnie nową pozycję - opłatę za wody opadowe odprowadzane z ulic i utwardzonych placów do sieci ogólnospławnej. Rachunkami obciążani będą administratorzy (m.in. gmina, powiat, województwo oraz osoby prywatne i firmy). Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy na drodze lub placu znajduje się kratka ściekowa sieci burzowej. W praktyce takie rozróżnienie jest korzystne dla mieszkańców, dotąd bowiem pokrywali koszty oczyszczania wszystkich ścieków. Chociaż będą i tacy (właściciele niektórych firm z placami i parkingami), którzy zapłacą więcej.
Dąbrowskie RPWiK propozycje nowych stawek przedłożyło radnym już po raz drugi. Poprzednie podejście zakończyło się niepowodzeniem. Rada Miejsca wniosła zastrzeżenia dotyczące braku rozdziału kosztów sieci kanalizacyjnych w Dąbrowie i Nieczajnej oraz braku wyliczenia jaką część przerabianych ścieków stanowią wody opadowe, a co za tym idzie rezygnację z obciążenia ich administratorów.
Przedsiębiorstwo życzenia spełniło. Wprawdzie radni i tak głosowali przeciw podwyżkom, ale formalnych zastrzeżeń do stawek nie wnieśli. W konsekwencji, w myśl obowiązujących przepisów, nowe ceny wejdą w życie od 1 czerwca.

Źródło: Gazeta Krakowska

Od 1 czerwca mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska będą płacić wyższe rachunki za wodę dostarczaną przez miejscowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Równocześnie jednak spadną stawki pobierane za odprowadzanie ścieków. Obecnie mieszkańcy gminy rozliczają się z RPWiK według stawek z roku 2002. Metr sześcienny wody kosztuje 2,75 zł, odprowadzenie takiej samej ilości ścieków - 2,93 zł. Właściwie wszyscy klienci RPWiK mają obecnie nadpłaty. W ubiegłym roku firma wystawiała bowiem rachunki według nowych cen, ale te zostały unieważnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. Płatności mają być skorygowane do połowy roku.Biorąc pod uwagę podaną wyżej kwotę, podwyżka ceny wody jest wysoka. Od przyszłego miesiąca metr sześcienny kosztował będzie bowiem 3,56 zł brutto (w porównaniu ze stawkami proponowanymi w roku 2003 jest to wzrost o 49 groszy). Mniej przyjdzie natomiast płacić za ścieki. W przypadku gospodarstw korzystających z oczyszczalni w Nieczajnej Górnej (Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki i Gruszów Mały) cenę ustalono na 2,31 zł, właściciele domów i mieszkań podłączonych do sieci dąbrowskiej oczyszczalni płacić będą 2,89 zł. Różnica wynika z mniejszych kosztów utrzymania obiektu w Nieczajnej, będącego własnością samorządu. Do cennika RPWiK wprowadzono równocześnie nową pozycję - opłatę za wody opadowe odprowadzane z ulic i utwardzonych placów do sieci ogólnospławnej. Rachunkami obciążani będą administratorzy (m.in. gmina, powiat, województwo oraz osoby prywatne i firmy). Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy na drodze lub placu znajduje się kratka ściekowa sieci burzowej. W praktyce takie rozróżnienie jest korzystne dla mieszkańców, dotąd bowiem pokrywali koszty oczyszczania wszystkich ścieków. Chociaż będą i tacy (właściciele niektórych firm z placami i parkingami), którzy zapłacą więcej.Dąbrowskie RPWiK propozycje nowych stawek przedłożyło radnym już po raz drugi. Poprzednie podejście zakończyło się niepowodzeniem. Rada Miejsca wniosła zastrzeżenia dotyczące braku rozdziału kosztów sieci kanalizacyjnych w Dąbrowie i Nieczajnej oraz braku wyliczenia jaką część przerabianych ścieków stanowią wody opadowe, a co za tym idzie rezygnację z obciążenia ich administratorów.Przedsiębiorstwo życzenia spełniło. Wprawdzie radni i tak głosowali przeciw podwyżkom, ale formalnych zastrzeżeń do stawek nie wnieśli. W konsekwencji, w myśl obowiązujących przepisów, nowe ceny wejdą w życie od 1 czerwca. Źródło: Gazeta Krakowska