Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej

Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).

W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Do pobrania:

dj/mags

Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu). W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Do pobrania: Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej Formularz zgłoszenia kandydata dj/mags