Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nabór wniosków do projektu Niania 2.0

Nabór wniosków do projektu Niania 2.0

Nabór wniosków do projektu Niania 2.0

Przypominamy, iż Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasiło TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”.

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

- pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl),

- dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.
Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7

- kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

Regulamin naboru i uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie https://www.rops.krakow.pl/niania-2.0

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Małopolskiego

Przypominamy, iż Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasiło TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”. Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godz. 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać: - pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl), - dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23. Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. - kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7 - kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/ Regulamin naboru i uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie https://www.rops.krakow.pl/niania-2.0 Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Małopolskiego