Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w Dz. U. nr 2255 z 15 grudnia 2020 roku została opublikowana Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza tzw. TARCZĘ BRANŻOWĄ – Tarczę 6.0.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców (art. 15 zze4) od dnia 19 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł  będzie udzielane przez starostę za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. Przypominamy że o dotację w wysokości do 5 000 zł będą mogli się ubiegać:

  • mikro przedsiębiorcy tj zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • mali przedsiębiorcy  tj. zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników  

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznic-twa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. Będą one dostępne po wejściu w życie ustawy.

Dotacja będzie mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.
Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji będzie kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Aby skorzystać z dotacji, należy spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na 30 września 2020 roku i wykazać jako podstawową działalność jedną z określonych rodzajów działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, wymienionych w ustawie,
  • przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
  • nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku. Wszelkie informacje dotyczące realizacji tego zadania będą na bieżąco aktualizowane.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w Dz. U. nr 2255 z 15 grudnia 2020 roku została opublikowana Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza tzw. TARCZĘ BRANŻOWĄ – Tarczę 6.0.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców (art. 15 zze4) od dnia 19 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku. Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł  będzie udzielane przez starostę za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. Przypominamy że o dotację w wysokości do 5 000 zł będą mogli się ubiegać: mikro przedsiębiorcy tj zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników mali przedsiębiorcy  tj. zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników   Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznic-twa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. Będą one dostępne po wejściu w życie ustawy. Dotacja będzie mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji będzie kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.Aby skorzystać z dotacji, należy spełnić następujące warunki: prowadzić działalność gospodarczą na 30 września 2020 roku i wykazać jako podstawową działalność jedną z określonych rodzajów działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, wymienionych w ustawie, przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku. Wszelkie informacje dotyczące realizacji tego zadania będą na bieżąco aktualizowane. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej