Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nabór wniosków o stypendia dla uczniów i studentów

Nabór wniosków o stypendia dla uczniów i studentów

Nabór wniosków o stypendia dla uczniów i studentów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.

Wsparciem w ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego” mogą zostać objęci:
1. uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:
1) ogólne lub
2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,
2. studenci (należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną).

Stypendia będą przyznawane:

1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
2) za szczególne osiągnięcia sportowe,
3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;
b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.


2. dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
2) za szczególne osiągnięcia sportowe,
3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
4) za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
5) na naukę nowożytnego języka obcego,
6) stażowe,
7) na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw).

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.:
1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:
a) na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:
o Racławickiej 56 (parter nowego budynku),
o Basztowej 22.
b) w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
o Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
o Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
o Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania stypendium znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Źródło: www.malopolska.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego. Wsparciem w ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego” mogą zostać objęci:1. uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:1) ogólne lub2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,2. studenci (należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną). Stypendia będą przyznawane: 1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,2) za szczególne osiągnięcia sportowe,3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto. 2. dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,2) za szczególne osiągnięcia sportowe,3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,4) za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),5) na naukę nowożytnego języka obcego,6) stażowe,7) na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw). Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie). Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.:1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:a) na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:o Racławickiej 56 (parter nowego budynku),o Basztowej 22.b) w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:o Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,o Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,o Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73. 2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania stypendium znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny Źródło: www.malopolska.pl