Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nadanie imienia Bł. Jana Pawła II - Gimnazjum w Borkach

Nadanie imienia Bł. Jana Pawła II - Gimnazjum w Borkach

Nadanie imienia Bł. Jana Pawła II - Gimnazjum w Borkach

Uroczystość nadania imienia, poświęcenia sztandaru i odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Gimnazjum w Borkach w dniu 12 maja br. rozpoczęła się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Borkach, którą koncelebrował ks. Prałat Bolesław Klaus w asyście ks. Proboszcza parafii w Borkach Józefa Jeziorka oraz ks. Prałata parafii w Szczucinie Zygmunta Warzechy.

Odsłonięciem pamiątkowej tablicy na ścianie budynku Zespołu Szkół rozpoczęto drugą część uroczystości, na którą poprowadziła uczestników święta szkoły, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie.

Tablicę ufundowaną przez rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół, odsłonili:
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach Barbara Czub, Przedstawiciel Rady Rodziców Elżbieta Bator oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Angelika Kapinos.

Zgromadzonych gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach - Barbara Czub.

Na uroczystość przybyli:
Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Urbanik, Komendant Powiatowy Policji w Dabrowie T. Bogdan Tabiś, I z-ca Komendanta Powiatowego Policji Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie T. Adam Rzemiński, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Naczelnik Wydziału Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczucinie Marceli Bochenek.

Przybyli również: Proboszczowie sąsiednich parafii, Wójtowie Gmin, Przedstawiciele Samorządów gminnych powiatu dąbrowskiego, Radni Gminy Szczucin, dyrektorzy szkół wszystkich szczebli powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy przedszkoli gminy Szczucin, dyrektorzy instytucji, firm, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi na czele z byłym dyrektorem Adamem Szewczykiem, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Borkach.

Po powitaniu gości i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców Borek i całej Gminy Szczucin do zebranych z przemówieniem wystąpiła Dyrektor Szkoły. Dalszą cześć uroczystości poprowadzili uczniowie Gimnazjum.

Odczytano okolicznościowe adresy od: Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka.

Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera w słowach przemówienia podkreślił jak ważnym jest dla całej społeczności szkolnej oraz lokalnej kierowanie się w życiu wartościami, które głosił i według których żył patron Szkoły Bł. Jan Paweł II. Wicestarosta odczytał również skierowany na tę okoliczność list gratulacyjny wystosowany przez Starostę Dąbrowskiego.

Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Bolesław Łączyński, Jan Sipior, Aleksander Palczewski oraz Andrzej Gorzkowicz.

Gratulowali trafnego wyboru patrona szkoły, pielęgnowania tradycji związanej z osobą Ojca Świętego, życzyli wytrwałości w pracy pod sztandarem nowego patrona, wielu korzyści płynących z podejmowanych działań, harmonijnego rozwoju szkoły. Goście kierowali życzenia aby imię bł. Jana Pawła II znalazło przede wszystkim swe miejsce w sercach i umysłach pracowników i uczniów tej placówki.

Część artystyczną przedstawioną pt. „Nie lękajcie się" przygotowali nauczyciele wg. scenariusza napisanego specjalnie na tę uroczystość.
Na zakończenie uroczystej akademii, goście wpisywali się do księgi pamiątkowej oraz wbijali okolicznościowe gwoździe.

Uroczystość nadania imienia, poświęcenia sztandaru i odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Gimnazjum w Borkach w dniu 12 maja br. rozpoczęła się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Borkach, którą koncelebrował ks. Prałat Bolesław Klaus w asyście ks. Proboszcza parafii w Borkach Józefa Jeziorka oraz ks. Prałata parafii w Szczucinie Zygmunta Warzechy. Odsłonięciem pamiątkowej tablicy na ścianie budynku Zespołu Szkół rozpoczęto drugą część uroczystości, na którą poprowadziła uczestników święta szkoły, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie. Tablicę ufundowaną przez rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół, odsłonili:Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach Barbara Czub, Przedstawiciel Rady Rodziców Elżbieta Bator oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Angelika Kapinos. Zgromadzonych gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach - Barbara Czub. Na uroczystość przybyli:Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Urbanik, Komendant Powiatowy Policji w Dabrowie T. Bogdan Tabiś, I z-ca Komendanta Powiatowego Policji Andrzej Kupiec, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie T. Adam Rzemiński, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Naczelnik Wydziału Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczucinie Marceli Bochenek. Przybyli również: Proboszczowie sąsiednich parafii, Wójtowie Gmin, Przedstawiciele Samorządów gminnych powiatu dąbrowskiego, Radni Gminy Szczucin, dyrektorzy szkół wszystkich szczebli powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy przedszkoli gminy Szczucin, dyrektorzy instytucji, firm, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi na czele z byłym dyrektorem Adamem Szewczykiem, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Borkach. Po powitaniu gości i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców Borek i całej Gminy Szczucin do zebranych z przemówieniem wystąpiła Dyrektor Szkoły. Dalszą cześć uroczystości poprowadzili uczniowie Gimnazjum. Odczytano okolicznościowe adresy od: Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka. Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera w słowach przemówienia podkreślił jak ważnym jest dla całej społeczności szkolnej oraz lokalnej kierowanie się w życiu wartościami, które głosił i według których żył patron Szkoły Bł. Jan Paweł II. Wicestarosta odczytał również skierowany na tę okoliczność list gratulacyjny wystosowany przez Starostę Dąbrowskiego. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Bolesław Łączyński, Jan Sipior, Aleksander Palczewski oraz Andrzej Gorzkowicz. Gratulowali trafnego wyboru patrona szkoły, pielęgnowania tradycji związanej z osobą Ojca Świętego, życzyli wytrwałości w pracy pod sztandarem nowego patrona, wielu korzyści płynących z podejmowanych działań, harmonijnego rozwoju szkoły. Goście kierowali życzenia aby imię bł. Jana Pawła II znalazło przede wszystkim swe miejsce w sercach i umysłach pracowników i uczniów tej placówki. Część artystyczną przedstawioną pt. „Nie lękajcie się" przygotowali nauczyciele wg. scenariusza napisanego specjalnie na tę uroczystość.Na zakończenie uroczystej akademii, goście wpisywali się do księgi pamiątkowej oraz wbijali okolicznościowe gwoździe.