Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej

W dniu 12 maja 2011 roku społeczność Nieczajny Górnej obchodziła uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył J.E Biskup dr Wiesław Lechowicz w asyście ks. Proboszcza Stanisława Bielenia, ks. prof. Stanisława Sojki oraz ks. Janusza Skrzypka. W czytaniach liturgicznych brali udział rodzice i uczniowie szkoły podstawowej oraz nauczyciele.

Po mszy św. uczestnicy mszy oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej – ufundowanej przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

Zaproszonych gości powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej – Dariusz Węglowski.
Niecodzienną uroczystość zaszczycili:
Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Marian Gajda – członek Zarządu Powiatu i dyrektor ZOSiP wraz z Pracownikami w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zostali powitani również:Janina Sak – Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie, Małgorzata Bomba – Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska, Kaźmierz Szlosek – wieloletni dyrektor tutejszej szkoły, Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Jadwiga Kusior – Dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Jan Sosin – wieloletni Dyrektor ZOSiP.

W uroczystości wzięli udział także: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczo - rewalidacyjnych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, Zbigniew Pikul - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie Górnej, Barbara Białkowska – Prezes Akcji Katolickiej Nieczajna, Jan Sojka i Czesław Podosek – Sołtysi Nieczajny Górnej i Dolnej, Przedstawicielki z KGW w Nieczajnie Górnej, Przyjaciele szkoły: Zdzisław Banaś- artysta ludowy, który wykonał i przekazał szkole płaskorzeźbę patrona oraz rodzice.

Po powitaniu dostojnych gości przybyłych na uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Władysław Knutelski odczytał Uchwałę Nr V/45/11 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie nadania imienia Publicznej szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Podczas części oficjalnej został przekazany uczniom sztandar, w całości ufundowany przez rodziców. W poczcie sztandarowym rodziców wystąpili: Jacek Wójcik oraz Agata Machaj i Małgorzata Kijak.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły scharakteryzował krótko szkołę oraz przybliżył proces nadawania szkole imienia, który trwał od roku 2006.
Mówił o potrzebie skupienia uwagi uczniów wokół ideałów, które byłyby im bliskie, integrowałyby społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia. Jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą - nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej.

Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami. Nauczyciele i uczniowie brali pod uwagę różne inne propozycje pretendującymi do miana patrona szkoły.
Były to m.in. takie osoby jak:

- Karol Wojtyła
- Ks. Jerzy Popiełuszko
- Nobliści Polscy
- Kawalerowie Orderu Uśmiechu

W ramach procedur do czerwca 2010 roku wszystkie podmioty szkoły wytypowały błogosławionego ks. Jerzego - jako kandydata na patrona szkoły.

"Taka decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu szkolnej społeczności, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie" – jak napisał w liście skierowanym do społeczności szkoły w Nieczajnie - Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski.

Od września 2010 roku uczniowie wszystkich klas na godzinach wychowawczych, historii, języku polskim, lekcjach religii przybliżali sobie sylwetkę księdza Jerzego. Materiały na lekcje przygotowywali często sami, korzystając z różnych źródeł informacji.

Na zakończenie wszyscy mogli obejrzeć przepiękną i wzruszającą część artystyczną pt.„Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli, gdy chodziło o ważne sprawy narodu".
Program nawiązywał do wzniosłych i do tragicznych chwila w życiu Księdza Jerzego.
Przygotowany on został przez nauczycieli szkoły: Bernadettę Pabian, Mirelę Kiełbasę oraz Waldemara Szloska.

W dniu 12 maja 2011 roku społeczność Nieczajny Górnej obchodziła uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył J.E Biskup dr Wiesław Lechowicz w asyście ks. Proboszcza Stanisława Bielenia, ks. prof. Stanisława Sojki oraz ks. Janusza Skrzypka. W czytaniach liturgicznych brali udział rodzice i uczniowie szkoły podstawowej oraz nauczyciele. Po mszy św. uczestnicy mszy oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej – ufundowanej przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Zaproszonych gości powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej – Dariusz Węglowski.Niecodzienną uroczystość zaszczycili:Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Marian Gajda – członek Zarządu Powiatu i dyrektor ZOSiP wraz z Pracownikami w Dąbrowie Tarnowskiej. Zostali powitani również:Janina Sak – Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie, Małgorzata Bomba – Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska, Kaźmierz Szlosek – wieloletni dyrektor tutejszej szkoły, Bogusława Molak – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Jadwiga Kusior – Dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Jan Sosin – wieloletni Dyrektor ZOSiP. W uroczystości wzięli udział także: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczo - rewalidacyjnych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, Zbigniew Pikul - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczajnie Górnej, Barbara Białkowska – Prezes Akcji Katolickiej Nieczajna, Jan Sojka i Czesław Podosek – Sołtysi Nieczajny Górnej i Dolnej, Przedstawicielki z KGW w Nieczajnie Górnej, Przyjaciele szkoły: Zdzisław Banaś- artysta ludowy, który wykonał i przekazał szkole płaskorzeźbę patrona oraz rodzice. Po powitaniu dostojnych gości przybyłych na uroczystość Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Władysław Knutelski odczytał Uchwałę Nr V/45/11 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie nadania imienia Publicznej szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej. Podczas części oficjalnej został przekazany uczniom sztandar, w całości ufundowany przez rodziców. W poczcie sztandarowym rodziców wystąpili: Jacek Wójcik oraz Agata Machaj i Małgorzata Kijak. W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły scharakteryzował krótko szkołę oraz przybliżył proces nadawania szkole imienia, który trwał od roku 2006.Mówił o potrzebie skupienia uwagi uczniów wokół ideałów, które byłyby im bliskie, integrowałyby społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia. Jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą - nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami. Nauczyciele i uczniowie brali pod uwagę różne inne propozycje pretendującymi do miana patrona szkoły.Były to m.in. takie osoby jak: - Karol Wojtyła- Ks. Jerzy Popiełuszko- Nobliści Polscy- Kawalerowie Orderu Uśmiechu W ramach procedur do czerwca 2010 roku wszystkie podmioty szkoły wytypowały błogosławionego ks. Jerzego - jako kandydata na patrona szkoły. "Taka decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu szkolnej społeczności, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie" – jak napisał w liście skierowanym do społeczności szkoły w Nieczajnie - Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski. Od września 2010 roku uczniowie wszystkich klas na godzinach wychowawczych, historii, języku polskim, lekcjach religii przybliżali sobie sylwetkę księdza Jerzego. Materiały na lekcje przygotowywali często sami, korzystając z różnych źródeł informacji. Na zakończenie wszyscy mogli obejrzeć przepiękną i wzruszającą część artystyczną pt.„Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli, gdy chodziło o ważne sprawy narodu".Program nawiązywał do wzniosłych i do tragicznych chwila w życiu Księdza Jerzego.Przygotowany on został przez nauczycieli szkoły: Bernadettę Pabian, Mirelę Kiełbasę oraz Waldemara Szloska.