Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi”

„Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi”

„Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, pod patronatem Starostwa Powiatowego, zorganizowała w dniu 12 grudnia br. konferencję pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi", w której udział wzięło czterdziestu nauczycieli ze szkół naszego powiatu.
Od kilku lat w Polsce, a od wielu na Zachodzie mówi się o zjawisku, które nosi tajemniczą nazwę ADHD. Cóż to takiego- te cztery tajemnicze literki? W tłumaczeniu- Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami koncentracji uwagi.
Od zawsze w społeczeństwach wszystkich ras były dzieci, które w stopniu większym niż inne potrzebowały ruchu, które miały kłopoty z koncentracją uwagi, były impulsywne i nie do opanowania bardziej od swoich rówieśników. Obecnie mówi się o niesfornych dzieciach, których zawsze jest pełno, które nie przewidują konsekwencji swojego działania, co chwila pakują się w kłopoty, mają trudności w szkole, nie potrafią nauczyć się prostych rzeczy, ale w życiu radzą sobie dość dobrze. Przy tym są to dzieci bardzo inteligentne. Dlaczego w takim razie tyle z nimi kłopotu?
ADHD nie wynika z dziecięcej złośliwości. Nadpobudliwe zachowania nie są też winą „czegoś" lub „kogoś". Jest to zaburzenie związane z odmiennym funkcjonowaniem mózgu. Dzieciom nadpobudliwym trudniej odbierać informacje z otoczenia – oddzielić ważne od błahych czy wybrać i skupić się na jednej rzeczy. Dzieci nadpobudliwe „szybciej robią, niż myślą", mają kłopoty z rozpoznaniem potencjalnego zagrożenia.
Wychowanie dziecka z ADHD jest między innymi, dlatego takie trudne, że nie słyszy ono około 50 % tego, co się do niego mówi i zapamiętuje około 50 % tego, co usłyszało.
Społeczeństwo usiłuje dopasować dzieci z takimi trudnościami do swoich wymagań. Jednak dość szybko okazuje się, że standardowe metody wychowawcze w stosunku do nich nie skutkują. Pracę z dzieckiem nadpobudliwym zawsze zacząć trzeba od akceptacji jego odmienności i trudności oraz tego, ze być może nigdy nie będzie idealnym, wymarzonym dzieckiem lub uczniem, którego chciałoby się mieć w domu lub klasie.

Wychodząc temu problemowi naprzeciw Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, pod patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowała w dniu 12 grudnia konferencję o charakterze szkoleniowym pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi", w której udział wzięło czterdziestu nauczycieli ze szkół naszego powiatu. Uczestników powitali: wicestarosta Krzysztof Kaczmarski oraz dyrektor PPP Bogusława Molak, którzy tym samym uroczyście rozpoczęli konferencję.
Po wypełnieniu przez nauczycieli ankiet diagnozujących stan wiedzy na temat zjawiska nastąpiła część teoretyczna konferencji w postaci trzech wykładów:
- „Nadpobudliwość psychoruchowa- przyczyny i objawy" mgr Magdalena Żelazowska-Dojka- pedagog Filii PPP w Szczucinie.
- „Nie każde nadpobudliwe dziecko ma ADHD, ale każde z nich wymaga specyficznych strategii wychowawczych" mgr Stanisława Waniołek- psycholog PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.
- „Postawy rodziców i nauczycieli wobec dziecka nadpobudliwego" mgr Alicja Król – pedagog PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.
Drugą część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe, w trakcie których nauczyciele w grupach tworzyli zasady zachowania się ucznia nadpobudliwego w szkole i w domu oraz formy i metody współpracy rodziców z nauczycielami. Treści te po zredagowaniu przez pracowników poradni zostaną przesłane do nauczycieli, którzy byli obecni na konferencji. Oprócz materiałów informacyjnych jakie otrzymali uczestnicy szkolenia będzie to stanowić dla nich niewątpliwie dużą pomoc i ułatwienie w pracy z uczniem nadpobudliwym. Mamy nadzieję, iż nauczyciele wszystkich szkół naszego powiatu oraz rodzice dzieci mających właśnie tego rodzaju trudności, będą chętnie korzystać z pomocy i porad pracowników poradni.
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Działalność ta jest bezpłatna.
Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy do korzystania z usług poradni.

Źródło: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w D.T.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, pod patronatem Starostwa Powiatowego, zorganizowała w dniu 12 grudnia br. konferencję pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi", w której udział wzięło czterdziestu nauczycieli ze szkół naszego powiatu.Od kilku lat w Polsce, a od wielu na Zachodzie mówi się o zjawisku, które nosi tajemniczą nazwę ADHD. Cóż to takiego- te cztery tajemnicze literki? W tłumaczeniu- Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami koncentracji uwagi.Od zawsze w społeczeństwach wszystkich ras były dzieci, które w stopniu większym niż inne potrzebowały ruchu, które miały kłopoty z koncentracją uwagi, były impulsywne i nie do opanowania bardziej od swoich rówieśników. Obecnie mówi się o niesfornych dzieciach, których zawsze jest pełno, które nie przewidują konsekwencji swojego działania, co chwila pakują się w kłopoty, mają trudności w szkole, nie potrafią nauczyć się prostych rzeczy, ale w życiu radzą sobie dość dobrze. Przy tym są to dzieci bardzo inteligentne. Dlaczego w takim razie tyle z nimi kłopotu?ADHD nie wynika z dziecięcej złośliwości. Nadpobudliwe zachowania nie są też winą „czegoś" lub „kogoś". Jest to zaburzenie związane z odmiennym funkcjonowaniem mózgu. Dzieciom nadpobudliwym trudniej odbierać informacje z otoczenia – oddzielić ważne od błahych czy wybrać i skupić się na jednej rzeczy. Dzieci nadpobudliwe „szybciej robią, niż myślą", mają kłopoty z rozpoznaniem potencjalnego zagrożenia.Wychowanie dziecka z ADHD jest między innymi, dlatego takie trudne, że nie słyszy ono około 50 % tego, co się do niego mówi i zapamiętuje około 50 % tego, co usłyszało.Społeczeństwo usiłuje dopasować dzieci z takimi trudnościami do swoich wymagań. Jednak dość szybko okazuje się, że standardowe metody wychowawcze w stosunku do nich nie skutkują. Pracę z dzieckiem nadpobudliwym zawsze zacząć trzeba od akceptacji jego odmienności i trudności oraz tego, ze być może nigdy nie będzie idealnym, wymarzonym dzieckiem lub uczniem, którego chciałoby się mieć w domu lub klasie. Wychodząc temu problemowi naprzeciw Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, pod patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowała w dniu 12 grudnia konferencję o charakterze szkoleniowym pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi", w której udział wzięło czterdziestu nauczycieli ze szkół naszego powiatu. Uczestników powitali: wicestarosta Krzysztof Kaczmarski oraz dyrektor PPP Bogusława Molak, którzy tym samym uroczyście rozpoczęli konferencję.Po wypełnieniu przez nauczycieli ankiet diagnozujących stan wiedzy na temat zjawiska nastąpiła część teoretyczna konferencji w postaci trzech wykładów:- „Nadpobudliwość psychoruchowa- przyczyny i objawy" mgr Magdalena Żelazowska-Dojka- pedagog Filii PPP w Szczucinie.- „Nie każde nadpobudliwe dziecko ma ADHD, ale każde z nich wymaga specyficznych strategii wychowawczych" mgr Stanisława Waniołek- psycholog PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.- „Postawy rodziców i nauczycieli wobec dziecka nadpobudliwego" mgr Alicja Król – pedagog PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.Drugą część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe, w trakcie których nauczyciele w grupach tworzyli zasady zachowania się ucznia nadpobudliwego w szkole i w domu oraz formy i metody współpracy rodziców z nauczycielami. Treści te po zredagowaniu przez pracowników poradni zostaną przesłane do nauczycieli, którzy byli obecni na konferencji. Oprócz materiałów informacyjnych jakie otrzymali uczestnicy szkolenia będzie to stanowić dla nich niewątpliwie dużą pomoc i ułatwienie w pracy z uczniem nadpobudliwym. Mamy nadzieję, iż nauczyciele wszystkich szkół naszego powiatu oraz rodzice dzieci mających właśnie tego rodzaju trudności, będą chętnie korzystać z pomocy i porad pracowników poradni.Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Działalność ta jest bezpłatna.Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy do korzystania z usług poradni. Źródło: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w D.T.