Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy

Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy

Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy
28.632.414,54 PLN na aktywizację osób młodych z powiatu dąbrowskiego. Podsumowanie POWER w subregionie tarnowskim.
 
2 października 2023 roku w Auli Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowujące realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój, podczas której nastąpiło wyróżnienie Beneficjentów oraz projektów zakwalifikowanych na listę dobrych praktyk. Głównym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 było zwiększenie możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy przez osoby młode do 29 roku życia. Wśród wyróżnionych znalazł się także Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.
 
Na okres programowania przypadający na lata 2014-2020 zakontraktowano 193 miliony euro oraz podpisano 239 umów, z czego 126 było realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa małopolskiego. W powiecie dąbrowskim na realizację projektu wydatkowano 28.632.414,54 zł z przeznaczeniem na aktywizację 2.231 osób (24 osoby z niepełnosprawnościami). Wsparcie to polegało na różnych formach aktywizacji zawodowej, w tym staże, szkolenia, pośrednictwo i poradnictwo zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności. Dzięki temu osoby młode mogły zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nawiązać lub utrzymać kontakt z rynkiem pracy, lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 
Program ten przyniósł realne korzyści zarówno dla osób młodych, jak i dla regionu dąbrowskiego. Dzięki niemu poprawiła się sytuacja na rynku pracy, wzrosła mobilność oraz elastyczność pracowników.

źródło: PUP w Dąbrowie Tarnowskiej

28.632.414,54 PLN na aktywizację osób młodych z powiatu dąbrowskiego. Podsumowanie POWER w subregionie tarnowskim.   2 października 2023 roku w Auli Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowujące realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój, podczas której nastąpiło wyróżnienie Beneficjentów oraz projektów zakwalifikowanych na listę dobrych praktyk. Głównym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 było zwiększenie możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy przez osoby młode do 29 roku życia. Wśród wyróżnionych znalazł się także Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.   Na okres programowania przypadający na lata 2014-2020 zakontraktowano 193 miliony euro oraz podpisano 239 umów, z czego 126 było realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa małopolskiego. W powiecie dąbrowskim na realizację projektu wydatkowano 28.632.414,54 zł z przeznaczeniem na aktywizację 2.231 osób (24 osoby z niepełnosprawnościami). Wsparcie to polegało na różnych formach aktywizacji zawodowej, w tym staże, szkolenia, pośrednictwo i poradnictwo zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności. Dzięki temu osoby młode mogły zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nawiązać lub utrzymać kontakt z rynkiem pracy, lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.   Program ten przyniósł realne korzyści zarówno dla osób młodych, jak i dla regionu dąbrowskiego. Dzięki niemu poprawiła się sytuacja na rynku pracy, wzrosła mobilność oraz elastyczność pracowników. źródło: PUP w Dąbrowie Tarnowskiej