Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” – ostatnie dni naboru

Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” – ostatnie dni naboru

Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” – ostatnie dni naboru

Do 29 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego oczekuje na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Pierwsza z nich dedykowana jest osobom działającym na rzecz dobra innych, z kolei drugą nagrodą nagradzane są najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe.

Nagroda „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy. Została ustanowiona w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W 2022 r. Nagrody "Amicus Hominum" będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • Działalność społeczna,
  • Inicjatywa młodych,
  • Odpowiedzialny społecznie.

W dotychczasowych XVI. edycjach konkursu następujący mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zostali zdobyli tytuł laureata konkursu „Amicus Hominum” lub wyróżnienie: 2008 r. – Barbara Sobecka – Mikos (wyróżnienie w kategorii: Pomoc niepełnosprawnym), 2009 r. – ks. Prałat Józef Poremba (laureat w kategorii: Działalność filantropijna, laureat Grand Prix),

2010 r. – Stanisława Jastrząb (laureat w kategorii: Pomoc niepełnosprawnym), 2019 r. – Tadeusz Łabędź (laureat w kategorii: Sport i edukacja).

Nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ustanowiona została w 2005 roku.  Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w danej społeczności.

W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji  w latach 2017 – 2022, a nagroda będzie przyznawana w następujących kategoriach:

  • Polityka społeczna,
  • Kultura i tożsamość regionalna,
  • Edukacja, społeczeństwo obywatelskie i zrównoważony rozwój,
  • Sport, turystyka, ekologia,
  • Najlepsza małopolska inicjatywa pozarządowa.

W ramach konkursu o Nagrodę „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich NGO Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ufundowała nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł dla Lidera Pozarządowej Małopolski.

W dotychczasowych edycjach konkursu tylko jedna organizacja z naszego powiatu otrzymała

wyróżnienie. Otrzymało go Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny świat” z Mędrzechowa w kategorii „Polityka społeczna, zdrowie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” (2018 r.).

Kandydatów do nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” mogą zgłosić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Wszelkie informacje dotyczące obu konkursów, w tym regulaminy oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

oraz https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Do 29 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego oczekuje na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Pierwsza z nich dedykowana jest osobom działającym na rzecz dobra innych, z kolei drugą nagrodą nagradzane są najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe. Nagroda „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy. Została ustanowiona w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. W 2022 r. Nagrody "Amicus Hominum" będą przyznawane w następujących kategoriach: Działalność społeczna, Inicjatywa młodych, Odpowiedzialny społecznie. W dotychczasowych XVI. edycjach konkursu następujący mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zostali zdobyli tytuł laureata konkursu „Amicus Hominum” lub wyróżnienie: 2008 r. – Barbara Sobecka – Mikos (wyróżnienie w kategorii: Pomoc niepełnosprawnym), 2009 r. – ks. Prałat Józef Poremba (laureat w kategorii: Działalność filantropijna, laureat Grand Prix), 2010 r. – Stanisława Jastrząb (laureat w kategorii: Pomoc niepełnosprawnym), 2019 r. – Tadeusz Łabędź (laureat w kategorii: Sport i edukacja). Nagroda „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ustanowiona została w 2005 roku.  Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w danej społeczności. W tegorocznej edycji konkursu oceniana będzie działalność organizacji  w latach 2017 – 2022, a nagroda będzie przyznawana w następujących kategoriach: Polityka społeczna, Kultura i tożsamość regionalna, Edukacja, społeczeństwo obywatelskie i zrównoważony rozwój, Sport, turystyka, ekologia, Najlepsza małopolska inicjatywa pozarządowa. W ramach konkursu o Nagrodę „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich NGO Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ufundowała nagrodę finansową w wysokości 25 000 zł dla Lidera Pozarządowej Małopolski. W dotychczasowych edycjach konkursu tylko jedna organizacja z naszego powiatu otrzymała wyróżnienie. Otrzymało go Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny świat” z Mędrzechowa w kategorii „Polityka społeczna, zdrowie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” (2018 r.). Kandydatów do nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” mogą zgłosić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. Wszelkie informacje dotyczące obu konkursów, w tym regulaminy oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum oraz https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli