Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Najtrudniej na powiślańskiej wsi

Najtrudniej na powiślańskiej wsi

Najtrudniej na powiślańskiej wsi

Duża liczba bezrobotnych mieszkańców wsi, bezrobocie "ukryte", coraz więcej osób długo pozostających bez pracy, duża liczba bezrobotnych ludzi młodych, nadal zbyt mała ilość ofert zatrudnienia - to najważniejsze problemy występujące na dąbrowskim rynku pracy, według opracowania przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ubiegłym roku w powiecie dąbrowskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu z poprzednimi latami. Zmniejszyła się również liczba osób nowo zarejestrowanych, a liczba wyłączonych z ewidencji pozostaje na tym samym poziomie. Więcej niż w ubiegłych latach wpłynęło do urzędu ofert pracy, w tym propozycji stałego zatrudnienia. Wśród pozytywnych tendencji na rynku pracy wymienić można również mniej zwolnień z przyczyn związanych z zakładem pracy oraz mniejszą liczbę rejestrujących się absolwentów.
Do największych problemów na rynku pracy Powiśla zaliczono rosnące bezrobocie na wsi, co jest odzwierciedleniem struktury ludności. Problemem wsi jest również tzw. bezrobocie ukryte. Niepokojącym zjawiskiem na Powiślu jest stale rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. Wśród nich największą grupę stanowią ludzie młodzi w wieku 18-24 i 25-34 lat.
Liczba ofert pracy, mimo wzrostu, jest wciąż niewystarczająca w stosunku do liczby bezrobotnych. Zatrudnianych jest więcej osób, nie zawsze wynika to jednak z tworzenia nowych miejsc pracy, ale ze zmian kadrowych. W powiecie nie powstały w ostatnim czasie zakłady pracy, które przyjęłyby większą ilość pracowników. Oferty to głównie pojedyncze propozycje.
Urzędnicy podkreślają również, że na rynku pracy w trudniejszej sytuacji są kobiety niż mężczyźni. To one częściej tracą pracę i mają większe kłopoty z jej znalezieniem. (baja)

Źródło: Dziennik Polski

Duża liczba bezrobotnych mieszkańców wsi, bezrobocie "ukryte", coraz więcej osób długo pozostających bez pracy, duża liczba bezrobotnych ludzi młodych, nadal zbyt mała ilość ofert zatrudnienia - to najważniejsze problemy występujące na dąbrowskim rynku pracy, według opracowania przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. W ubiegłym roku w powiecie dąbrowskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu z poprzednimi latami. Zmniejszyła się również liczba osób nowo zarejestrowanych, a liczba wyłączonych z ewidencji pozostaje na tym samym poziomie. Więcej niż w ubiegłych latach wpłynęło do urzędu ofert pracy, w tym propozycji stałego zatrudnienia. Wśród pozytywnych tendencji na rynku pracy wymienić można również mniej zwolnień z przyczyn związanych z zakładem pracy oraz mniejszą liczbę rejestrujących się absolwentów.Do największych problemów na rynku pracy Powiśla zaliczono rosnące bezrobocie na wsi, co jest odzwierciedleniem struktury ludności. Problemem wsi jest również tzw. bezrobocie ukryte. Niepokojącym zjawiskiem na Powiślu jest stale rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. Wśród nich największą grupę stanowią ludzie młodzi w wieku 18-24 i 25-34 lat.Liczba ofert pracy, mimo wzrostu, jest wciąż niewystarczająca w stosunku do liczby bezrobotnych. Zatrudnianych jest więcej osób, nie zawsze wynika to jednak z tworzenia nowych miejsc pracy, ale ze zmian kadrowych. W powiecie nie powstały w ostatnim czasie zakłady pracy, które przyjęłyby większą ilość pracowników. Oferty to głównie pojedyncze propozycje.Urzędnicy podkreślają również, że na rynku pracy w trudniejszej sytuacji są kobiety niż mężczyźni. To one częściej tracą pracę i mają większe kłopoty z jej znalezieniem. (baja) Źródło: Dziennik Polski