Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Narada poświęcona funkcjonowaniu transportu publicznego

Narada poświęcona funkcjonowaniu transportu publicznego

Narada poświęcona funkcjonowaniu transportu publicznego

W dniu 25 lutego 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyła się narada poświęcona funkcjonowaniu transportu zbiorowego na terenie powiatu dąbrowskiego, w tym dowożeniu młodzieży do placówek oświatowych.

W naradzie uczestniczyli m.in.: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Jerzy Mika Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Robert Dorosz Egzaminator Nadzorujący Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Jan Kiljan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, podkom. Jarosław Kmieć Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Wiesław Mendys Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego wraz z Zastępcą Anną Styczyńską-Basta.

W spotkaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie publicznego krajowego transportu osób, a także kierownicy gminnych i miejskich zespołów opieki nad szkołami i przedszkolami.

Naradę otworzył Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników, wprowadzając w tematykę spotkania.

Następnie głos zabrał Robert Dorosz Egzaminator Nadzorujący MORD w Tarnowie, przedstawiając zadania i obowiązki wójtów i burmistrzów związane z publicznym przewozem osób, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków opiekunów dzieci w środkach komunikacji publicznej.

Podczas spotkania Jarosław Kmieć Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawił prezentację nt. „Bezpieczeństwa w komunikacji zbiorowej", omawiając m.in. zadania osób kierujących pojazdami przewożącymi dzieci, obowiązkowe oznakowanie takich pojazdów, zasady zatrzymywania się na przystankach autobusowych oraz stan techniczny pojazdów w świetle wyników dotychczasowych kontroli.

Na zakończenie narady głos zabrał Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski, który podziękował zebranym za aktywne i rzetelne podejście do tematyki spotkania.

W dniu 25 lutego 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyła się narada poświęcona funkcjonowaniu transportu zbiorowego na terenie powiatu dąbrowskiego, w tym dowożeniu młodzieży do placówek oświatowych. W naradzie uczestniczyli m.in.: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Jerzy Mika Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Robert Dorosz Egzaminator Nadzorujący Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Jan Kiljan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, podkom. Jarosław Kmieć Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Wiesław Mendys Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego wraz z Zastępcą Anną Styczyńską-Basta. W spotkaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie publicznego krajowego transportu osób, a także kierownicy gminnych i miejskich zespołów opieki nad szkołami i przedszkolami. Naradę otworzył Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników, wprowadzając w tematykę spotkania. Następnie głos zabrał Robert Dorosz Egzaminator Nadzorujący MORD w Tarnowie, przedstawiając zadania i obowiązki wójtów i burmistrzów związane z publicznym przewozem osób, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków opiekunów dzieci w środkach komunikacji publicznej. Podczas spotkania Jarosław Kmieć Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawił prezentację nt. „Bezpieczeństwa w komunikacji zbiorowej", omawiając m.in. zadania osób kierujących pojazdami przewożącymi dzieci, obowiązkowe oznakowanie takich pojazdów, zasady zatrzymywania się na przystankach autobusowych oraz stan techniczny pojazdów w świetle wyników dotychczasowych kontroli. Na zakończenie narady głos zabrał Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski, który podziękował zebranym za aktywne i rzetelne podejście do tematyki spotkania.