Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nauczyciele wrócili z Węgier

Nauczyciele wrócili z Węgier

Nauczyciele wrócili z Węgier

W dniach 9 –13 marca br. delegacja Powiatu Dąbrowskiego wraz z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wyjechała na partnerską konferencję międzynarodową do XVIII Dzielnicy Budapesztu. Jest to kolejny element współpracy uwzględniony w planie wspólnych działań powiatu pomiędzy samorządami na rok 2005. 

Głównym celem wyjazdowej konferencji pn. “Węgierski system edukacji- nauczanie języków obcych na Węgrzech” było zacieśnienie sześcioletnich już kontaktów między władzami samorządowymi oraz wymiana doświadczeń w zakresie nauczania języków obcych. Nauczyciele mieli okazję obserwować lekcje angielskiego i niemieckiego prowadzone przez węgierskich pedagogów, zapoznali się bliżej z warunkami nauczania tych przedmiotów oraz osiągnięciami strony węgierskiej w tym zakresie – zwłaszcza na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Nauczyciele z Polski mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach języków obcych zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich, a wśród nich w takich, gdzie nauka języka prowadzona jest w podstawowym zakresie (3-5 godzin tygodniowo) oraz takich, w których język obcy jest językiem wykładowym na co najmniej kilku przedmiotach (historia, biologia, wychowanie fizyczne), a nauka kończy się międzynarodowy egzaminem maturalnym. Wśród zaprezentowanych metod nauczania i środków dydaktycznych znalazły się również stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, co ułatwia pracę węgierskim kolegom i uatrakcyjnia proces dydaktyczny poprzez możliwość wykorzystania komputerowych programów do nauczania języka obcego. Grupa polskich nauczycieli zapoznała się również z węgierskim systemem edukacji, organizacją kształcenia, w tym także specjalnego oraz obowiązkami ciążącymi na węgierskich nauczycielach i ich ścieżkami rozwoju zawodowego. 

“Pobyt w Budapeszcie był dla nas cennym doświadczeniem z kilku powodów – podsumował nauczyciel angielskiego z ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Stelmach. Po pierwsze mieliśmy okazję wymiany doświadczeń zawodowych z budapeszteńskimi kolegami. Po drugie mogliśmy poznać poglądy przedstawicieli różnych regionów Europy na przyszła współpracę, w której prócz ekonomicznego bardzo istotną rolę odgrywa czynnik ludzki. Ucieszyło mnie wreszcie sfinalizowanie przez pana Starostę z Burmistrzem niemieckiego Roding sprawy wyjazdu do tego bawarskiego miasteczka młodzieży z rejonu Dąbrowy Tarnowskiej na letni obóz językowy, gdyż uważam to za jeden ze skuteczniejszych sposobów „stymulowania do nauki języków obcych”.

„W trakcie pobytu w Budapeszcie byliśmy w czterech szkołach – od podstawowej do liceum – i hospitalizowaliśmy lekcje języka niemieckiego. Lekcje były bardzo dobrze przygotowane – powiedział Jerzy Hanusz - nauczyciel języka niemieckiego w ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Uczniowie zaprezentowali wysokie umiejętności językowe, a nauczyciele profesjonalizm, doświadczenie i umiejętność posługiwania się różnymi środkami dydaktycznymi – w tym także wykorzystania programów komputerowych w procesie dydaktycznym. Mieliśmy także możliwość przedyskutowania naszych obserwacji z prowadzącymi zajęcia nauczycielami węgierskimi i zwiedzania szkół. Zebrane doświadczenia mogą w wielu przypadkach stanowić inspirację do uatrakcyjnienia i unowocześnienia prowadzonych przez nas zajęć lekcyjnych. Ponadto uczestniczyliśmy w obchodach narodowego święta Republiki Węgier. Naszym zajęciom i spotkaniom towarzyszyła atmosfera ogromnej życzliwości i sympatii ze strony gospodarzy. Nie można także pominąć faktu zwiedzania najciekawszych obiektów i miejsc w Budapeszcie. Pobyt nasz na Węgrzech był pod każdym względem pożyteczny i udany”. 

W drugim dniu pobytu nauczyciele wraz z delegacją powiatu uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości – Węgierskiej Wiosny Ludów. W części oficjalnej obchodów złożony został wieniec pod tablicą Józefa Bema. W trakcie uroczystej akademii z udziałem delegacji z Polski, Chorwacji, Niemiec, Bułagarii i mniejszości narodowych zamieszkujących Węgry (Cyganie, Bułgarzy, Niemcy, Chorwaci i Polacy) przemówienie rozpoczynające obchody wygłosił Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski oraz Burmistrz XVIII Dzielnicy Budapesztu Laszló Mester . 
Uroczystość uświetnił wspaniały występ dzieci i młodzieży ( około 150 osobowy zespół w ludowych węgierskich strojach) oraz profesjonalnych aktorów nawiązujący do wydarzeń historycznych związanych z wybuchem powstania i udziału Węgrów i Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów . Ze wzruszeniem delegacja polska odebrała bardzo mocno zaakcentowany w inscenizacji udział Polaków , poprzez wyeksponowanie polskich symboli narodowych, postaci historycznych i taniec krakowski wykonany przez tamtejszy zespół POLONEZ, w skład którego wchodzą dzieci mniejszości polskiej w Budapeszcie. Niezapomniane wrażenia artystyczne i poczucie wspólnoty narodowej i historycznej pozostaną w pamięci uczestników tego wydarzenia.

Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej 

W dniach 9 –13 marca br. delegacja Powiatu Dąbrowskiego wraz z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wyjechała na partnerską konferencję międzynarodową do XVIII Dzielnicy Budapesztu. Jest to kolejny element współpracy uwzględniony w planie wspólnych działań powiatu pomiędzy samorządami na rok 2005.  Głównym celem wyjazdowej konferencji pn. “Węgierski system edukacji- nauczanie języków obcych na Węgrzech” było zacieśnienie sześcioletnich już kontaktów między władzami samorządowymi oraz wymiana doświadczeń w zakresie nauczania języków obcych. Nauczyciele mieli okazję obserwować lekcje angielskiego i niemieckiego prowadzone przez węgierskich pedagogów, zapoznali się bliżej z warunkami nauczania tych przedmiotów oraz osiągnięciami strony węgierskiej w tym zakresie – zwłaszcza na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Nauczyciele z Polski mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach języków obcych zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich, a wśród nich w takich, gdzie nauka języka prowadzona jest w podstawowym zakresie (3-5 godzin tygodniowo) oraz takich, w których język obcy jest językiem wykładowym na co najmniej kilku przedmiotach (historia, biologia, wychowanie fizyczne), a nauka kończy się międzynarodowy egzaminem maturalnym. Wśród zaprezentowanych metod nauczania i środków dydaktycznych znalazły się również stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, co ułatwia pracę węgierskim kolegom i uatrakcyjnia proces dydaktyczny poprzez możliwość wykorzystania komputerowych programów do nauczania języka obcego. Grupa polskich nauczycieli zapoznała się również z węgierskim systemem edukacji, organizacją kształcenia, w tym także specjalnego oraz obowiązkami ciążącymi na węgierskich nauczycielach i ich ścieżkami rozwoju zawodowego.  “Pobyt w Budapeszcie był dla nas cennym doświadczeniem z kilku powodów – podsumował nauczyciel angielskiego z ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Stelmach. Po pierwsze mieliśmy okazję wymiany doświadczeń zawodowych z budapeszteńskimi kolegami. Po drugie mogliśmy poznać poglądy przedstawicieli różnych regionów Europy na przyszła współpracę, w której prócz ekonomicznego bardzo istotną rolę odgrywa czynnik ludzki. Ucieszyło mnie wreszcie sfinalizowanie przez pana Starostę z Burmistrzem niemieckiego Roding sprawy wyjazdu do tego bawarskiego miasteczka młodzieży z rejonu Dąbrowy Tarnowskiej na letni obóz językowy, gdyż uważam to za jeden ze skuteczniejszych sposobów „stymulowania do nauki języków obcych”. „W trakcie pobytu w Budapeszcie byliśmy w czterech szkołach – od podstawowej do liceum – i hospitalizowaliśmy lekcje języka niemieckiego. Lekcje były bardzo dobrze przygotowane – powiedział Jerzy Hanusz - nauczyciel języka niemieckiego w ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Uczniowie zaprezentowali wysokie umiejętności językowe, a nauczyciele profesjonalizm, doświadczenie i umiejętność posługiwania się różnymi środkami dydaktycznymi – w tym także wykorzystania programów komputerowych w procesie dydaktycznym. Mieliśmy także możliwość przedyskutowania naszych obserwacji z prowadzącymi zajęcia nauczycielami węgierskimi i zwiedzania szkół. Zebrane doświadczenia mogą w wielu przypadkach stanowić inspirację do uatrakcyjnienia i unowocześnienia prowadzonych przez nas zajęć lekcyjnych. Ponadto uczestniczyliśmy w obchodach narodowego święta Republiki Węgier. Naszym zajęciom i spotkaniom towarzyszyła atmosfera ogromnej życzliwości i sympatii ze strony gospodarzy. Nie można także pominąć faktu zwiedzania najciekawszych obiektów i miejsc w Budapeszcie. Pobyt nasz na Węgrzech był pod każdym względem pożyteczny i udany”.  W drugim dniu pobytu nauczyciele wraz z delegacją powiatu uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości – Węgierskiej Wiosny Ludów. W części oficjalnej obchodów złożony został wieniec pod tablicą Józefa Bema. W trakcie uroczystej akademii z udziałem delegacji z Polski, Chorwacji, Niemiec, Bułagarii i mniejszości narodowych zamieszkujących Węgry (Cyganie, Bułgarzy, Niemcy, Chorwaci i Polacy) przemówienie rozpoczynające obchody wygłosił Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski oraz Burmistrz XVIII Dzielnicy Budapesztu Laszló Mester .  Uroczystość uświetnił wspaniały występ dzieci i młodzieży ( około 150 osobowy zespół w ludowych węgierskich strojach) oraz profesjonalnych aktorów nawiązujący do wydarzeń historycznych związanych z wybuchem powstania i udziału Węgrów i Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów . Ze wzruszeniem delegacja polska odebrała bardzo mocno zaakcentowany w inscenizacji udział Polaków , poprzez wyeksponowanie polskich symboli narodowych, postaci historycznych i taniec krakowski wykonany przez tamtejszy zespół POLONEZ, w skład którego wchodzą dzieci mniejszości polskiej w Budapeszcie. Niezapomniane wrażenia artystyczne i poczucie wspólnoty narodowej i historycznej pozostaną w pamięci uczestników tego wydarzenia. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej