Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim i Powiatem Stara Lubowla

Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim i Powiatem Stara Lubowla

Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim i Powiatem Stara Lubowla

Z inicjatywy władz Powiatu Dąbrowskiego została nawiązana współpraca z Powiatem Stara Lubowla ze Słowacji. W dniu 7 maja br. w Rytrze miało miejsce pierwsze spotkanie z delegacją Powiatu Stara Lubowla w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Powiatem Stara Lubowla. Głównym celem spotkania było doprecyzowania zapisów umowy o współpracy partnerskiej.

Powiat Dąbrowski reprezentowali: Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, Wicestarosta Pan Tadeusz Kwiatkowski oraz Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Michalak

Stronę słowacką reprezentowali: Pan Dušan Krivoňák – Starosta Powiatu Stara Lubowla oraz Pan Rudolf Demjan z Urzędu Powiatowego w Starej Lubowli.

Projekt umowy przewiduje współpracę w zakresie kultury, sportu i turystyki, a także promocję osiągnięć gospodarczych, wzajemną pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych, wymianę doświadczeń między urzędami i organizacjami w zakresie administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia i urbanistyki oraz wspólne działania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi regionów.

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem Stara Lubowla i Powiatem Dąbrowskim planowane jest na 21 czerwca 2008r. na Zamku w Starej Lubowli na Słowacji.

Powiat Stara Lubowla (słow. okres Stará Ľubovňa) znajduje się w kraju preszowskim na obszarze historycznego regionu spiskiego. Powiat zajmuje powierzchnię 624 km² i liczy 51 373 mieszkańców (2004r.) Powiat obejmuje 44 gminy ( w Słowacji każda miejscowość stanowi samodzielną gminę), w tym miasta Stara Lubowla i Podoliniec. Siedzibą urzędu powiatowego jest Stara Lubowla, miasto liczące 16 tysięcy mieszkańców.

Z inicjatywy władz Powiatu Dąbrowskiego została nawiązana współpraca z Powiatem Stara Lubowla ze Słowacji. W dniu 7 maja br. w Rytrze miało miejsce pierwsze spotkanie z delegacją Powiatu Stara Lubowla w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Powiatem Stara Lubowla. Głównym celem spotkania było doprecyzowania zapisów umowy o współpracy partnerskiej. Powiat Dąbrowski reprezentowali: Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, Wicestarosta Pan Tadeusz Kwiatkowski oraz Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Michalak Stronę słowacką reprezentowali: Pan Dušan Krivoňák – Starosta Powiatu Stara Lubowla oraz Pan Rudolf Demjan z Urzędu Powiatowego w Starej Lubowli. Projekt umowy przewiduje współpracę w zakresie kultury, sportu i turystyki, a także promocję osiągnięć gospodarczych, wzajemną pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych, wymianę doświadczeń między urzędami i organizacjami w zakresie administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia i urbanistyki oraz wspólne działania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi regionów. Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem Stara Lubowla i Powiatem Dąbrowskim planowane jest na 21 czerwca 2008r. na Zamku w Starej Lubowli na Słowacji. Powiat Stara Lubowla (słow. okres Stará Ľubovňa) znajduje się w kraju preszowskim na obszarze historycznego regionu spiskiego. Powiat zajmuje powierzchnię 624 km² i liczy 51 373 mieszkańców (2004r.) Powiat obejmuje 44 gminy ( w Słowacji każda miejscowość stanowi samodzielną gminę), w tym miasta Stara Lubowla i Podoliniec. Siedzibą urzędu powiatowego jest Stara Lubowla, miasto liczące 16 tysięcy mieszkańców.