Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nie zdążą przed 15-tym

Nie zdążą przed 15-tym

Trwają rozmowy pomiędzy powiatem dąbrowskim a miastem Dąbrowa Tarnowska, dotyczące zabezpieczenia, które miasto ma otrzymać jako zastaw za poręczenie części kredytu dla szpitala powiatowego. Tymczasem 15 października upływa termin zapłacenia przez ZOZ 1,15 mln złotych zaległych należności wobec ZUS-u. 

- Bank otrzymał wymagane dokumenty i uchwały rad obu samorządów, teraz czekamy na decyzję komisji kredytowej. Równocześnie trwają rozmowy z samorządem Dąbrowy dotyczące zabezpieczenia dla miasta, które ma poręczyć część kredytu w wysokości 1 miliona złotych. Bank wymaga gwarancji majątkiem szpitala oraz budżetem powiatu i miasta - mówi starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. 

Planowany początkowo w wysokości 5,5 mln złotych kredyt w obecnej sytuacji ma być zmniejszony do 3 mln. Bank zwiąkszył również wymagania dotyczące zabezpieczeń. 

Rada Miasta w Dąbrowie, podczas ostatniej sesji uchwaliła limit poręczenia dla szpitala. Łącznie z odsetkami będzie to ponad 1,4 mln złotych. Zabezpieczeniem dla miasta ma być pawilon oddziału zakaźnego, który wyceniony został na 1,7 mln złotych. - Jesteśmy gotowi do podpisania umowy z powiatem, ale chcemy, by były spełnione pewne warunki. Gwarancje muszą być jasno określone, w razie, gdyby całość lub część kredytu nie była przez szpital spłacona i ten obowiązek spadł na miasto - podkreśla burmistrz Stanisław Początek. 

Władze powiatu obawiają się, czy gotówkę z kredytu uda się uzyskać na czas i uregulować najpoważniejsze zobowiązanie, jakim jest należność wobec ZUS-u. Znaczna część 3-milionowego kredytu ma być właśnie przeznaczona na niezapłacone należności. 

- Termin upływa 15 października. Mam nadzieję, że uzyskamy porozumienie z gminą i decyzję banku o przyznaniu kredytu na czas. Okazuje się to jednak trudne. W takiej sytuacji będziemy negocjować z ZUS-em o przesunięcie terminu płatności, by uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w czerwcu, kiedy zakład zablokował konto szpitala - mówi starosta Kaczmarski. (baja) 

Źródło: Dziennik Polski

Trwają rozmowy pomiędzy powiatem dąbrowskim a miastem Dąbrowa Tarnowska, dotyczące zabezpieczenia, które miasto ma otrzymać jako zastaw za poręczenie części kredytu dla szpitala powiatowego. Tymczasem 15 października upływa termin zapłacenia przez ZOZ 1,15 mln złotych zaległych należności wobec ZUS-u.  - Bank otrzymał wymagane dokumenty i uchwały rad obu samorządów, teraz czekamy na decyzję komisji kredytowej. Równocześnie trwają rozmowy z samorządem Dąbrowy dotyczące zabezpieczenia dla miasta, które ma poręczyć część kredytu w wysokości 1 miliona złotych. Bank wymaga gwarancji majątkiem szpitala oraz budżetem powiatu i miasta - mówi starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski.  Planowany początkowo w wysokości 5,5 mln złotych kredyt w obecnej sytuacji ma być zmniejszony do 3 mln. Bank zwiąkszył również wymagania dotyczące zabezpieczeń.  Rada Miasta w Dąbrowie, podczas ostatniej sesji uchwaliła limit poręczenia dla szpitala. Łącznie z odsetkami będzie to ponad 1,4 mln złotych. Zabezpieczeniem dla miasta ma być pawilon oddziału zakaźnego, który wyceniony został na 1,7 mln złotych. - Jesteśmy gotowi do podpisania umowy z powiatem, ale chcemy, by były spełnione pewne warunki. Gwarancje muszą być jasno określone, w razie, gdyby całość lub część kredytu nie była przez szpital spłacona i ten obowiązek spadł na miasto - podkreśla burmistrz Stanisław Początek.  Władze powiatu obawiają się, czy gotówkę z kredytu uda się uzyskać na czas i uregulować najpoważniejsze zobowiązanie, jakim jest należność wobec ZUS-u. Znaczna część 3-milionowego kredytu ma być właśnie przeznaczona na niezapłacone należności.  - Termin upływa 15 października. Mam nadzieję, że uzyskamy porozumienie z gminą i decyzję banku o przyznaniu kredytu na czas. Okazuje się to jednak trudne. W takiej sytuacji będziemy negocjować z ZUS-em o przesunięcie terminu płatności, by uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w czerwcu, kiedy zakład zablokował konto szpitala - mówi starosta Kaczmarski. (baja)  Źródło: Dziennik Polski