Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Niepełnosprawność nie musi ograniczać – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawność nie musi ograniczać – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawność nie musi ograniczać – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.


Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami a Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest dobrą okazją do tego, aby przypomnieć, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz uświadomić wszystkim,
że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych. Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Zasadniczym elementem wyrównania szans osób
z niepełnosprawnościami, jest zapewnienie maksymalnej dostępności przestrzeni publicznych (np. siedzib urzędów, przychodni lekarskich, dworców, parków, miejsc rekreacji i wypoczynku, obiektów szkolnictwa) oraz miejsc powszechnego użytku (m.in. budynków mieszkalnych, sklepów). Poprzez dostępność tą należy rozumieć możliwość samodzielnego korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy chodzików, czy też osoby niewidome.
Od 19 września 2019 r. wdrażany jest w Polsce program Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program jest skoncentrowany na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli dla poprawy komfortu życia codziennego.
Działania realizowane przez Powiat Dąbrowski zmierzają do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do tych osób, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami a Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest dobrą okazją do tego, aby przypomnieć, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz uświadomić wszystkim, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych. Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Zasadniczym elementem wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami, jest zapewnienie maksymalnej dostępności przestrzeni publicznych (np. siedzib urzędów, przychodni lekarskich, dworców, parków, miejsc rekreacji i wypoczynku, obiektów szkolnictwa) oraz miejsc powszechnego użytku (m.in. budynków mieszkalnych, sklepów). Poprzez dostępność tą należy rozumieć możliwość samodzielnego korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy chodzików, czy też osoby niewidome.Od 19 września 2019 r. wdrażany jest w Polsce program Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program jest skoncentrowany na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli dla poprawy komfortu życia codziennego.Działania realizowane przez Powiat Dąbrowski zmierzają do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do tych osób, które są przyczyną ich społecznej alienacji.