Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nominacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Starosty Dąbrowskiego

Nominacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Starosty Dąbrowskiego

Nominacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Starosty Dąbrowskiego

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego na zastępcę członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Grupa ta została powołana jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

Zadaniem Grupy Roboczej jest powoływanie tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami.

Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i rekomendacji działań, bieżące monitorowania prac KSOW, a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych tj.:

  • ds. Leader,
  • ds. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  • Wieś w nowej gospodarce,
  • ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej,
  • ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.

files/aktualnosci/2015/11_listopad/02_Nominacja Ministra_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi_dla_Starosty_Dabrowskiego/003.jpg

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego na zastępcę członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Grupa ta została powołana jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożona jest z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Zadaniem Grupy Roboczej jest powoływanie tematycznych grup roboczych oraz kierowanie ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej należy określanie priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i rekomendacji działań, bieżące monitorowania prac KSOW, a także powoływanie i kierowanie pracami tematycznych grup tematycznych tj.: ds. Leader, ds. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś w nowej gospodarce, ds. Zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej, ds. Młodzieży na obszarach wiejskich.