Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowa kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej

Nowa kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej

Nowa kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej

W czwartek 14 lutego 2013 roku odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie nowej Powiatowej Rady z Dąbrowie Tarnowskiej. Rada składa się z 15 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje rolnicze oraz organizacje pozarządowe zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W nowym składzie Rada pracować będzie przez najbliższe 4 lata, tj. 2013-2016.

Do zakresu działania Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie programów specjalnych, jak również składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia.

Do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej Starosta Dąbrowski
Tadeusz Kwiatkowski powołał: Barbarę Pobiegło, Krystynę Świętek, Krystynę Zych, Barbarę Trzpit, Barbarę Łuszcz, Bogdana Bigos, Kazimierza Olearczyka, Marka Minorczyka, Marka Lupę, Witolda Morawca, Bolesława Łączyńskiego, Stanisława Tracz, Alfreda Pasternaka, Jana Reszetnika oraz Jana Kowala. Na posiedzeniu Starosta wręczył akty powołania nowym Członkom Rady.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Wójt Gminy Bolesław – Kazimierz Olearczyk oraz Wiceprzewodniczącego – którym została Barbara Pobiegło – Sekretarz Gminy Mędrzechów.

W dalszej części posiedzenia został przyjęty regulamin dotyczący funkcjonowania Rady. Następnie,  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Małek, podał informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali podział środków Funduszu Pracy na 2013 rok przyznanych decyzją MPiPS dla Starosty Powiatu Dąbrowskiego oraz plan szkoleń dla osób bezrobotnych na 2013 rok, jak również kryteria organizowanych aktywnych form wsparcia na 2013 rok. Wybrano, spośród Członków PRZ, dwóch przedstawicieli do Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków pod względem merytorycznym w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz stażu dla osób bezrobotnych w 2013 roku. Członkowie Rady zapoznali się również z wykazem pracodawców i osób, z którymi w 2012 roku zostały zawarte umowy w zakresie aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobocia.

W czwartek 14 lutego 2013 roku odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie nowej Powiatowej Rady z Dąbrowie Tarnowskiej. Rada składa się z 15 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje rolnicze oraz organizacje pozarządowe zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W nowym składzie Rada pracować będzie przez najbliższe 4 lata, tj. 2013-2016. Do zakresu działania Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie programów specjalnych, jak również składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia. Do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej Starosta DąbrowskiTadeusz Kwiatkowski powołał: Barbarę Pobiegło, Krystynę Świętek, Krystynę Zych, Barbarę Trzpit, Barbarę Łuszcz, Bogdana Bigos, Kazimierza Olearczyka, Marka Minorczyka, Marka Lupę, Witolda Morawca, Bolesława Łączyńskiego, Stanisława Tracz, Alfreda Pasternaka, Jana Reszetnika oraz Jana Kowala. Na posiedzeniu Starosta wręczył akty powołania nowym Członkom Rady. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Wójt Gminy Bolesław – Kazimierz Olearczyk oraz Wiceprzewodniczącego – którym została Barbara Pobiegło – Sekretarz Gminy Mędrzechów. W dalszej części posiedzenia został przyjęty regulamin dotyczący funkcjonowania Rady. Następnie,  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Małek, podał informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali podział środków Funduszu Pracy na 2013 rok przyznanych decyzją MPiPS dla Starosty Powiatu Dąbrowskiego oraz plan szkoleń dla osób bezrobotnych na 2013 rok, jak również kryteria organizowanych aktywnych form wsparcia na 2013 rok. Wybrano, spośród Członków PRZ, dwóch przedstawicieli do Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków pod względem merytorycznym w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz stażu dla osób bezrobotnych w 2013 roku. Członkowie Rady zapoznali się również z wykazem pracodawców i osób, z którymi w 2012 roku zostały zawarte umowy w zakresie aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobocia.