Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowa wystawa IPN w Centrum Polonii

Nowa wystawa IPN w Centrum Polonii

Nowa wystawa IPN w Centrum Polonii

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu prezentowana jest kolejna wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Jej tematem jest „Ruch Ludowy w służbie Rzeczpospolitej" i będzie czynna do 30 maja br.

Na ekspozycję zatytułowaną „Ruch ludowy w służbie Rzeczypospolitej" składa się 28 drukowanych plansz formatu 70 x 100 cm.

„Po I wojnie światowej, najsilniejszą partią ludową w II RP było Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast". Przywódca partii, Wincenty Witos, trzykrotnie sprawował funkcję premiera. O skali poparcia społeczeństwa dla ruchu ludowego dowodzi fakt członkostwa około 150 tys. osób pod koniec lat 30. Stronnictwa Ludowego, ugrupowania istniejącego do 1931 r., po zjednoczeniu partii ludowych.

W czasie II wojny światowej reprezentanci z ramienia SL współtworzyli koalicyjny rząd gen. Władysława Sikorskiego. Ponadto SL współtworzyło konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego i dysponowało własną siłą zbrojną (w 1944 r. włączona do Armii Krajowej).

Po wojnie SL zostało przemianowane na Polskie Stronnictwo Ludowe, lecz podobnie jak inne ugrupowania opozycyjne względem Polskiej Partii Robotniczej poniosło klęskę. Sfałszowane wybory, wszechobecny terror i represje spowodowały, że wielu działaczy wyemigrowało. Walkę o niepodległość kontynuowano – nie tylko na emigracji, również w kraju. Część działaczy przeszła do utworzonego przez komunistów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, aczkolwiek przez szereg lat bezskuteczne były ich próby odzyskania niezależności partii od komunistycznej kontroli.

W latach 70., w okresie coraz większego rozwoju opozycji, powstawały komitety chłopskie. Ich głównym celem była walka o prawa obywatelskie i poprawę ekonomicznych warunków życia na wsi. Kilka lat później, na fali solidarnościowego zrywu w Polsce powstawały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Rolników Indywidualnych, a z końcem lat 80. doszło do powstania chłopskich organizacji politycznych. W 1989 r., w związku z przemianami ustrojowymi, ZSL uniezależnił się od komunistycznej partii i współtworzył pierwszy koalicyjny rząd w III RP – rząd Tadeusza Mazowieckiego."

(źródło katalog wystawy IPN)

Wstęp wolny, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu od 8.00 do 16.00 (budynek Stajni Cugowej).

Serdecznie zapraszamy!

www.centrumpolonii.pl

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu prezentowana jest kolejna wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Jej tematem jest „Ruch Ludowy w służbie Rzeczpospolitej" i będzie czynna do 30 maja br. Na ekspozycję zatytułowaną „Ruch ludowy w służbie Rzeczypospolitej" składa się 28 drukowanych plansz formatu 70 x 100 cm. „Po I wojnie światowej, najsilniejszą partią ludową w II RP było Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast". Przywódca partii, Wincenty Witos, trzykrotnie sprawował funkcję premiera. O skali poparcia społeczeństwa dla ruchu ludowego dowodzi fakt członkostwa około 150 tys. osób pod koniec lat 30. Stronnictwa Ludowego, ugrupowania istniejącego do 1931 r., po zjednoczeniu partii ludowych. W czasie II wojny światowej reprezentanci z ramienia SL współtworzyli koalicyjny rząd gen. Władysława Sikorskiego. Ponadto SL współtworzyło konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego i dysponowało własną siłą zbrojną (w 1944 r. włączona do Armii Krajowej). Po wojnie SL zostało przemianowane na Polskie Stronnictwo Ludowe, lecz podobnie jak inne ugrupowania opozycyjne względem Polskiej Partii Robotniczej poniosło klęskę. Sfałszowane wybory, wszechobecny terror i represje spowodowały, że wielu działaczy wyemigrowało. Walkę o niepodległość kontynuowano – nie tylko na emigracji, również w kraju. Część działaczy przeszła do utworzonego przez komunistów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, aczkolwiek przez szereg lat bezskuteczne były ich próby odzyskania niezależności partii od komunistycznej kontroli. W latach 70., w okresie coraz większego rozwoju opozycji, powstawały komitety chłopskie. Ich głównym celem była walka o prawa obywatelskie i poprawę ekonomicznych warunków życia na wsi. Kilka lat później, na fali solidarnościowego zrywu w Polsce powstawały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Rolników Indywidualnych, a z końcem lat 80. doszło do powstania chłopskich organizacji politycznych. W 1989 r., w związku z przemianami ustrojowymi, ZSL uniezależnił się od komunistycznej partii i współtworzył pierwszy koalicyjny rząd w III RP – rząd Tadeusza Mazowieckiego." (źródło katalog wystawy IPN) Wstęp wolny, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu od 8.00 do 16.00 (budynek Stajni Cugowej). Serdecznie zapraszamy! www.centrumpolonii.pl