Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowoczesne warsztaty szkolne w PCEiKZ w Szczucinie już otwarte!

Nowoczesne warsztaty szkolne w PCEiKZ w Szczucinie już otwarte!

Nowoczesne warsztaty szkolne w PCEiKZ w Szczucinie już otwarte!

28 kwietnia 2016 roku to data, która z pewnością zapisze się złotymi głoskami zarówno w historii Powiśla Dąbrowskiego jak i Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. W tym dniu odbyło się poświęcenie i otwarcie zmodernizowanych warsztatów szkolnych, jednych z najnowocześniejszych w Małopolsce.

W tak pięknie odnowionym obiekcie młodzież będzie zdobywała nowe umiejętności, które z pewnością wykorzystają podczas przyszłej pracy zawodowej.

Uroczystość ta była zwieńczeniem dwóch projektów, które przyczyniły się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie dąbrowskim, opiewających na kwotę 2,8 mln złotych, dofinasowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow069.jpg

W uroczystym otwarciu warsztatów szkolnych, całej społeczności szkolnej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie towarzyszyli. m.in.: Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Hanna Skalska Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Tarnowie, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego: Jerzy Bączek, Krzysztof Bryk i Andrzej Urbanik, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, ks. Prałat Zygmunt Warzecha proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, Stanisław Nowak wykonawca projektu oraz dyrektorzy szkół i instytucji z terenu powiatu dąbrowskiego.

Uroczystość otwarła Magdalena Mach – Surowiec Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, która powitała wszystkich zaproszonych gości oraz całą społeczność szkolną.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow069.jpg

Szanowni Państwo, gromadzimy się dzisiaj z powodu zdarzenia, które nie ma precedensu w historii naszej szkoły. Oddajemy do użytku gruntownie wyremontowane i zmodernizowane budynki dawnych warsztatów szkolnych, które obecnie są przekształcane w nowoczesne pracownie techniczne. Już w tej chwili dysponujemy w pełni wyposażoną pracownią obróbki skrawaniem CNC, pracownią obróbki ręcznej, ślusarnią, a w trakcie doposażania są hale: spawalnicza, tokarek konwencjonalnych i frezarek, a także pracownia diagnostyki samochodowej. Dodatkowo, obok bazy dydaktycznej w budynku znajduje się rozbudowane zaplecze administracyjno - socjalne. Ponadto budynek został wyposażony w zaawansowany technologicznie system grzewczy, solary, folie antywłamaniowe, a do wykończenia całości zastosowano najnowocześniejsze technologie budowlane. – mówiła podczas uroczystości.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow072.jpg

Dyrektor szkoły podziękowała Zarządowi Województwa Małopolskiego, w szczególności obecnemu na uroczystości wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi, za przywrócenie Szczucina na mapę liczących się ośrodków kształcenia zawodowego, za wszelką życzliwość i pomoc, których w trakcie realizacji projektu nie brakowało.

Słowa wdzięczności skierowała również na ręce Tadeusza Kwiatkowskiego Starosty Dąbrowskiego, który nieustannie od wielu miesięcy czynił starania najpierw o pozyskanie środków, a następnie o właściwe ich spożytkowanie w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow165.jpg

Panie Starosto, dziękujemy za Pana osobiste zaangażowanie w odbudowę bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego, dzięki czemu wracamy do naszych najlepszych tradycji szkoły zawodowej. Na Pana ręce pozwolę sobie złożyć podziękowania dla całego Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz dla wszystkich pracowników starostwa zaangażowanych w realizację projektu.- podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektor szkoły.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow166.jpg

Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie zaproszonym gościom upominków okolicznościowych, w postaci breloczków wykonanych w pracowni obrabiarek CNC na podstawie projektu autorstwa nauczyciela Mariusza Najducha.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow158.jpg

Dzisiaj jest taki dzień, w którym należy podziękować za to, że udało nam się zrealizować nasze marzenia, nasze przedsięwzięcia i plany.– takimi słowami swoje przemówienie rozpoczął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow071.jpg

Gospodarz naszego powiatu wręczył wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi, statuetkę z podziękowaniami za wsparcie wielu inicjatyw i działań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie powiatu dąbrowskiego, podkreślając, że podejmowane przedsięwzięcia służą wszystkim mieszkańcom Powiśla, jednocześnie wpływając na ciągły rozwój województwa małopolskiego.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow070.jpg

Podczas uroczystości głos zabrał również wicemarszałek Stanisław Sorys. Cieszę się, że te projekty udało się zrealizować. Pokazują one zupełnie inne podejście do szkolnictwa i systemu kształcenia oraz praktycznego przygotowania do zawodu w kształceniu zawodowym i ustawicznym. – mówił wicemarszałek.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow069.jpg

Do zgromadzonych zwrócił się również Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który przekazał na ręce dyrektor szkoły, adres okolicznościowy oraz upominek w imieniu Urszuli Nowogórskiej Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow070.jpg

Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili także wizytator Hanna Skalska, burmistrz Andrzej Gorzkowicz oraz Piotr Kica Przewodniczący Rady Rodziców.

Zwieńczeniem uroczystości, było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: wizytator Hanna Skalska, Radny Sejmiku Bolesław Łączyński, starosta Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz Andrzej Gorzkowicz, dyrektor szkoły Magdalena Mach-Surowiec, wicedyrektor Marek Sztyler oraz Stanisław Nowak.


files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow097.jpg

Następnie ks. prałat Zygmunt Warzecha odprawił modlitwę i dokonał poświęcenia pracowni i sprzętu w warsztatach szkolnych.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow109.jpg

Uczestnicy uroczystości, której towarzyszył Dzień Doradztwa Zawodowego zwiedzili warsztaty i zapoznali się z doposażeniem szczucińskich szkolnych pracowni, a także dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow111.jpg

W ramach projektu „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie" wyposażono salę teleinformatyczną oraz pracownię CNC w nowoczesny sprzęt, który umożliwi realizację innowacyjnych programów m.in. kształcenia modułowego.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow151.jpg

Wartość całego projektu to 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 1,3 mln zł. Z kolei drugi projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji solarnej i modernizacji systemu ogrzewania warsztatów szkolnych PCEiKZ w Szczucinie" polegał na montażu i modernizacji systemu ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych. Inwestycja kosztowała ok. 2,8 mln zł, w tym dotacja unijna to prawie 2,1 mln zł.

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow149.jpg files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/28_Otwarcie_Warsztatow_w_PCEiKZ_w_Szczucinie/ow158.jpg

MS

28 kwietnia 2016 roku to data, która z pewnością zapisze się złotymi głoskami zarówno w historii Powiśla Dąbrowskiego jak i Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. W tym dniu odbyło się poświęcenie i otwarcie zmodernizowanych warsztatów szkolnych, jednych z najnowocześniejszych w Małopolsce. W tak pięknie odnowionym obiekcie młodzież będzie zdobywała nowe umiejętności, które z pewnością wykorzystają podczas przyszłej pracy zawodowej. Uroczystość ta była zwieńczeniem dwóch projektów, które przyczyniły się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie dąbrowskim, opiewających na kwotę 2,8 mln złotych, dofinasowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. W uroczystym otwarciu warsztatów szkolnych, całej społeczności szkolnej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie towarzyszyli. m.in.: Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Hanna Skalska Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Tarnowie, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego: Jerzy Bączek, Krzysztof Bryk i Andrzej Urbanik, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, ks. Prałat Zygmunt Warzecha proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, Stanisław Nowak wykonawca projektu oraz dyrektorzy szkół i instytucji z terenu powiatu dąbrowskiego. Uroczystość otwarła Magdalena Mach – Surowiec Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, która powitała wszystkich zaproszonych gości oraz całą społeczność szkolną. Szanowni Państwo, gromadzimy się dzisiaj z powodu zdarzenia, które nie ma precedensu w historii naszej szkoły. Oddajemy do użytku gruntownie wyremontowane i zmodernizowane budynki dawnych warsztatów szkolnych, które obecnie są przekształcane w nowoczesne pracownie techniczne. Już w tej chwili dysponujemy w pełni wyposażoną pracownią obróbki skrawaniem CNC, pracownią obróbki ręcznej, ślusarnią, a w trakcie doposażania są hale: spawalnicza, tokarek konwencjonalnych i frezarek, a także pracownia diagnostyki samochodowej. Dodatkowo, obok bazy dydaktycznej w budynku znajduje się rozbudowane zaplecze administracyjno - socjalne. Ponadto budynek został wyposażony w zaawansowany technologicznie system grzewczy, solary, folie antywłamaniowe, a do wykończenia całości zastosowano najnowocześniejsze technologie budowlane. – mówiła podczas uroczystości. Dyrektor szkoły podziękowała Zarządowi Województwa Małopolskiego, w szczególności obecnemu na uroczystości wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi, za przywrócenie Szczucina na mapę liczących się ośrodków kształcenia zawodowego, za wszelką życzliwość i pomoc, których w trakcie realizacji projektu nie brakowało. Słowa wdzięczności skierowała również na ręce Tadeusza Kwiatkowskiego Starosty Dąbrowskiego, który nieustannie od wielu miesięcy czynił starania najpierw o pozyskanie środków, a następnie o właściwe ich spożytkowanie w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Panie Starosto, dziękujemy za Pana osobiste zaangażowanie w odbudowę bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego, dzięki czemu wracamy do naszych najlepszych tradycji szkoły zawodowej. Na Pana ręce pozwolę sobie złożyć podziękowania dla całego Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz dla wszystkich pracowników starostwa zaangażowanych w realizację projektu.- podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektor szkoły. Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie zaproszonym gościom upominków okolicznościowych, w postaci breloczków wykonanych w pracowni obrabiarek CNC na podstawie projektu autorstwa nauczyciela Mariusza Najducha. Dzisiaj jest taki dzień, w którym należy podziękować za to, że udało nam się zrealizować nasze marzenia, nasze przedsięwzięcia i plany.– takimi słowami swoje przemówienie rozpoczął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. Gospodarz naszego powiatu wręczył wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi, statuetkę z podziękowaniami za wsparcie wielu inicjatyw i działań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie powiatu dąbrowskiego, podkreślając, że podejmowane przedsięwzięcia służą wszystkim mieszkańcom Powiśla, jednocześnie wpływając na ciągły rozwój województwa małopolskiego. Podczas uroczystości głos zabrał również wicemarszałek Stanisław Sorys. Cieszę się, że te projekty udało się zrealizować. Pokazują one zupełnie inne podejście do szkolnictwa i systemu kształcenia oraz praktycznego przygotowania do zawodu w kształceniu zawodowym i ustawicznym. – mówił wicemarszałek. Do zgromadzonych zwrócił się również Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który przekazał na ręce dyrektor szkoły, adres okolicznościowy oraz upominek w imieniu Urszuli Nowogórskiej Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili także wizytator Hanna Skalska, burmistrz Andrzej Gorzkowicz oraz Piotr Kica Przewodniczący Rady Rodziców. Zwieńczeniem uroczystości, było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: wizytator Hanna Skalska, Radny Sejmiku Bolesław Łączyński, starosta Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz Andrzej Gorzkowicz, dyrektor szkoły Magdalena Mach-Surowiec, wicedyrektor Marek Sztyler oraz Stanisław Nowak. Następnie ks. prałat Zygmunt Warzecha odprawił modlitwę i dokonał poświęcenia pracowni i sprzętu w warsztatach szkolnych. Uczestnicy uroczystości, której towarzyszył Dzień Doradztwa Zawodowego zwiedzili warsztaty i zapoznali się z doposażeniem szczucińskich szkolnych pracowni, a także dokonali wpisów do księgi pamiątkowej. W ramach projektu „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie" wyposażono salę teleinformatyczną oraz pracownię CNC w nowoczesny sprzęt, który umożliwi realizację innowacyjnych programów m.in. kształcenia modułowego. Wartość całego projektu to 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 1,3 mln zł. Z kolei drugi projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji solarnej i modernizacji systemu ogrzewania warsztatów szkolnych PCEiKZ w Szczucinie" polegał na montażu i modernizacji systemu ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych. Inwestycja kosztowała ok. 2,8 mln zł, w tym dotacja unijna to prawie 2,1 mln zł. MS