Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowy lokal dla Filii Bibliotecznej w Grądach

Nowy lokal dla Filii Bibliotecznej w Grądach

Nowy lokal dla Filii Bibliotecznej w Grądach

Filia Biblioteczna w Grądach kierowana przez Ewę Cholewa otrzymała nowy lokal po zlikwidowanej Szkole Podstawowej. Obecnie zajmowane pomieszczenia dadzą możliwość prowadzenia różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.

W Bibliotece zostanie również uruchomionych 6 komputerów podłączonych do Internetu. Będą mogli korzystać z nich zarówno dorośli jak i młodzież.

W dniu 24 listopada 2011r w nowej Bibliotece spotkali się :Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Ewa Drzazga – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Zbigniew Kulig - Radny Gminy Mędrzechów, Edyta Jurczyk- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Katarzyna Machaj-Chmura Dyrektor Przedszkola w Grądach, oraz Krystyna Nadolska wieloletni Kierownik Filii Bibliotecznej w Grądach – obecnie na emeryturze, którą bardzo cieszy fakt, że teraz Biblioteka będzie mogła w pełni realizować swoje plany i marzenia.

W miłej i ciepłej atmosferze zostały omówione bieżące sprawy, były podziękowania pod adresem władz gminnych za zrozumienie problemów placówek bibliotecznych, za wsparcie i wielką przychylność do wszelkich działań mających na celu popularyzację kultury i czytelnictwa w gminie Były też podziękowania pod adresem Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej za współpracę i wspieranie różnych inicjatyw.

Opracowanie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

Filia Biblioteczna w Grądach kierowana przez Ewę Cholewa otrzymała nowy lokal po zlikwidowanej Szkole Podstawowej. Obecnie zajmowane pomieszczenia dadzą możliwość prowadzenia różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą. W Bibliotece zostanie również uruchomionych 6 komputerów podłączonych do Internetu. Będą mogli korzystać z nich zarówno dorośli jak i młodzież. W dniu 24 listopada 2011r w nowej Bibliotece spotkali się :Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Ewa Drzazga – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Zbigniew Kulig - Radny Gminy Mędrzechów, Edyta Jurczyk- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Katarzyna Machaj-Chmura Dyrektor Przedszkola w Grądach, oraz Krystyna Nadolska wieloletni Kierownik Filii Bibliotecznej w Grądach – obecnie na emeryturze, którą bardzo cieszy fakt, że teraz Biblioteka będzie mogła w pełni realizować swoje plany i marzenia. W miłej i ciepłej atmosferze zostały omówione bieżące sprawy, były podziękowania pod adresem władz gminnych za zrozumienie problemów placówek bibliotecznych, za wsparcie i wielką przychylność do wszelkich działań mających na celu popularyzację kultury i czytelnictwa w gminie Były też podziękowania pod adresem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej za współpracę i wspieranie różnych inicjatyw. Opracowanie: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej