Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowy most już otwarty!

Nowy most już otwarty!

Nowy most już otwarty!

30 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 982 wraz z mostem na rzece Breń w miejscowości Słupiec.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Urszula Augustyn Posłanka na Sejm RR, Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Stech Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski, insp. Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego wraz z radnymi: Andrzejem Urbanikiem, Łukaszem Ożóg i Krzysztofem Brykiem, Jan Sipior Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Andrzej Gorzkowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie, Kazimierz Tęczar Sekretarz Powiatu oraz Krzysztof Padykuła Sołtys wsi Słupiec.

Zgromadzonych na przebudowanym moście powitał Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej ważnej dla naszego regionu inwestycji oraz pomoc niesioną podczas powodzi w 2010 r. Głos zabrał także Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskie, który podkreślił, że pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej oraz Małopolski na usuwanie skutków powodzi zostały dobrze wykorzystane.

Symbolicznego aktu otwarcia mostu i przecięcia wstęgi dokonało liczne grono osób, następnie Ks. Zygmunt Warzecha Proboszcz Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie dokonał uroczystego poświęcenia.
Powódź, która miała miejsce w 2010 roku, spowodowała znaczne zniszczenia na terenie gminy Szczucin, w tym także zniszczenia infrastruktury drogowej. Zniszczenia na drodze wojewódzkiej nr 982 dotyczyły m.in. licznych spękań, ubytków, oberwanych krawędzi, wypłukanej podbudowy, rozmytych i oberwanych poboczy, osuniętych skarp rowów, zdeformowań nawierzchni, a także zniszczonych i zamulonych przepustów oraz uszkodzeń obiektu mostowego na rzece Breń, grożącego zawaleniem.

Dzięki pozyskanym funduszom, udało się naprawić zniszczenia jakie pozostawiła po sobie powódź sprzed dwóch lat. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin". Projekt na kwotę 15 mln złotych w został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski".

Prace zostały zrealizowane w dwóch etapach, w latach 2010/2011 oraz w tym roku. W ramach projektu przebudowano drogę wojewódzką nr 982 na odcinku 8,75 km, wzmacniając jej konstrukcję, poszerzając jezdnię, odbudowując pobocza oraz most drogowy na rzece Breń wraz z dojazdami.

Wyremontowana droga wojewódzka wraz z mostem jest bardzo ważnym połączeniem między województwem małopolskim i podkarpackim.

30 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 982 wraz z mostem na rzece Breń w miejscowości Słupiec. W uroczystości udział wzięli m.in.: Urszula Augustyn Posłanka na Sejm RR, Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Stech Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski, insp. Bogdan Tabiś Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego wraz z radnymi: Andrzejem Urbanikiem, Łukaszem Ożóg i Krzysztofem Brykiem, Jan Sipior Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Andrzej Gorzkowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie, Kazimierz Tęczar Sekretarz Powiatu oraz Krzysztof Padykuła Sołtys wsi Słupiec. Zgromadzonych na przebudowanym moście powitał Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej ważnej dla naszego regionu inwestycji oraz pomoc niesioną podczas powodzi w 2010 r. Głos zabrał także Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskie, który podkreślił, że pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej oraz Małopolski na usuwanie skutków powodzi zostały dobrze wykorzystane. Symbolicznego aktu otwarcia mostu i przecięcia wstęgi dokonało liczne grono osób, następnie Ks. Zygmunt Warzecha Proboszcz Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie dokonał uroczystego poświęcenia.Powódź, która miała miejsce w 2010 roku, spowodowała znaczne zniszczenia na terenie gminy Szczucin, w tym także zniszczenia infrastruktury drogowej. Zniszczenia na drodze wojewódzkiej nr 982 dotyczyły m.in. licznych spękań, ubytków, oberwanych krawędzi, wypłukanej podbudowy, rozmytych i oberwanych poboczy, osuniętych skarp rowów, zdeformowań nawierzchni, a także zniszczonych i zamulonych przepustów oraz uszkodzeń obiektu mostowego na rzece Breń, grożącego zawaleniem. Dzięki pozyskanym funduszom, udało się naprawić zniszczenia jakie pozostawiła po sobie powódź sprzed dwóch lat. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin". Projekt na kwotę 15 mln złotych w został sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski". Prace zostały zrealizowane w dwóch etapach, w latach 2010/2011 oraz w tym roku. W ramach projektu przebudowano drogę wojewódzką nr 982 na odcinku 8,75 km, wzmacniając jej konstrukcję, poszerzając jezdnię, odbudowując pobocza oraz most drogowy na rzece Breń wraz z dojazdami. Wyremontowana droga wojewódzka wraz z mostem jest bardzo ważnym połączeniem między województwem małopolskim i podkarpackim.