Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowy Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szarwarku

Nowy Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szarwarku

Nowy Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szarwarku

Od 1 września funkcjonuje już drugi Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w powiecie dąbrowskim. Jego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej w Szarwarku. Założony został on przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń' z Dąbrowy Tarnowskiej.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Skierowania do powyższego Ośrodka wystawia Starosta Dąbrowski na pisemny wniosek rodziców dziecka posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zalecające taka formę kształcenia.

W dniu 23 września odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie tego Ośrodka, na którym byli obecni m.in. Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Proboszcz Parafii Dąbrowa Tarnowska Ks. Stanisław Cyran, Proboszcz Parafii Szarwark Ks. Janusz Halik oraz zaproszeni goście.

Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na działanie tego ośrodka.

Ostateczna decyzję Rada Powiatu podejmie na sesji w dniu 24 września br.

Od 1 września funkcjonuje już drugi Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w powiecie dąbrowskim. Jego siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej w Szarwarku. Założony został on przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń' z Dąbrowy Tarnowskiej. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Skierowania do powyższego Ośrodka wystawia Starosta Dąbrowski na pisemny wniosek rodziców dziecka posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zalecające taka formę kształcenia. W dniu 23 września odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie tego Ośrodka, na którym byli obecni m.in. Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Proboszcz Parafii Dąbrowa Tarnowska Ks. Stanisław Cyran, Proboszcz Parafii Szarwark Ks. Janusz Halik oraz zaproszeni goście. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na działanie tego ośrodka. Ostateczna decyzję Rada Powiatu podejmie na sesji w dniu 24 września br.