Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1, a zmiana organizacji ruchu

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1, a zmiana organizacji ruchu

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1, a zmiana organizacji ruchu

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej powitała nowy rok szkolny uroczystą akademią, którą poprzedziła Msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych.

Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Dorota Długoń, życząc wszystkim jak najlepszych wyników w nauce i wspaniałych chwil spędzonych w szkolnych ławkach. Uczniowie natomiast zaprezentowali występ artystyczny.

Społeczności szkolnej w tym dniu towarzyszył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który w swoim wystąpieniu nawiązał do prowadzonej obecnie przebudowy ulic Kościelnej i Szarwarskiej oraz wynikających z niej utrudnień.

Zwracając się zarówno do dyrekcji, grona pedagogicznego, jak i dzieci, a także ich rodziców starosta podkreślił potrzebę zrealizowania tej ważnej inwestycji, której zakres obejmuje między innymi przebudowę biegnących w jezdni sieci uzbrojenia terenu takich jak: elektroenergetyczna wraz z oświetleniem ulicznym, gazowa, teletechniczna oraz wodociągowo-kanalizacyjna. Zaznaczył też, że przebudowa wymaga uzyskania stosownych porozumień, które aktualnie procedowane są przez wykonawcę zadania.

Ujawniony stan techniczny sieci biegnących wzdłuż ww. ulic utwierdził nas w przekonaniu, że inwestycja ta była konieczna, a jej prawidłowe wykonanie będzie skutecznym gwarantem spokojnego, niczym niezakłóconego korzystania przez mieszkańców z tych urządzeń, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. (…) Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości i utrudnień, jakie wynikają z prowadzonych prac, jednak jesteśmy przekonani, że kierując się dobrem wspólnym, wszyscy wykażemy się wzajemną troską, zrozumieniem
i cierpliwością, by w przyszłości móc cieszyć się tą jakże potrzebną inwestycją- mówił starosta.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej powitała nowy rok szkolny uroczystą akademią, którą poprzedziła Msza św. w kościele pw. Wszystkich Świętych. Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Dorota Długoń, życząc wszystkim jak najlepszych wyników w nauce i wspaniałych chwil spędzonych w szkolnych ławkach. Uczniowie natomiast zaprezentowali występ artystyczny. Społeczności szkolnej w tym dniu towarzyszył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który w swoim wystąpieniu nawiązał do prowadzonej obecnie przebudowy ulic Kościelnej i Szarwarskiej oraz wynikających z niej utrudnień. Zwracając się zarówno do dyrekcji, grona pedagogicznego, jak i dzieci, a także ich rodziców starosta podkreślił potrzebę zrealizowania tej ważnej inwestycji, której zakres obejmuje między innymi przebudowę biegnących w jezdni sieci uzbrojenia terenu takich jak: elektroenergetyczna wraz z oświetleniem ulicznym, gazowa, teletechniczna oraz wodociągowo-kanalizacyjna. Zaznaczył też, że przebudowa wymaga uzyskania stosownych porozumień, które aktualnie procedowane są przez wykonawcę zadania. Ujawniony stan techniczny sieci biegnących wzdłuż ww. ulic utwierdził nas w przekonaniu, że inwestycja ta była konieczna, a jej prawidłowe wykonanie będzie skutecznym gwarantem spokojnego, niczym niezakłóconego korzystania przez mieszkańców z tych urządzeń, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. (…) Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości i utrudnień, jakie wynikają z prowadzonych prac, jednak jesteśmy przekonani, że kierując się dobrem wspólnym, wszyscy wykażemy się wzajemną troską, zrozumieniemi cierpliwością, by w przyszłości móc cieszyć się tą jakże potrzebną inwestycją- mówił starosta. Pliki do pobrania Pobierz plik Apel Starosty Dąbrowskiego.jpg Pobierz plik MAPA - CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.jpg