Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Nowy samochód na potrzeby transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Nowy samochód na potrzeby transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Nowy samochód na potrzeby transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

18 stycznia 2021 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przekazanie samochodu, zakupionego na potrzeby transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek, gdzie wypełniają Oni swój obowiązek edukacyjny, a które znajdują się poza terenem Gminy Dąbrowa Tarnowska m.in. do: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowie czy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie.

Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

W uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec – Lech, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł – Głuszek, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Witold Reczek, Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Krzysztof Orwat oraz ks. Marcin Kołek z dąbrowskiej parafii pw. NMP Szkaplerznej, który pobłogosławił pojazd i wszystkich, którzy będą z niego korzystać z przyszłości.

Powiat Dąbrowski jest Realizatorem „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” finansowanego ze środków PFRON. W roku 2020 Powiat Dąbrowski, przekazał do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski „Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na podstawie którego przyznano łącznie dofinansowanie w wysokości 364.494,19 złotych na realizację następujących projektów:

 1. Nazwa projektu – Obszar B: „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy wraz z remontem schodów wejściowych”. Wnioskodawca: Gmina Radgoszcz.
 2. Nazwa projektu – Obszar B: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej
  w Nieczajnie Górnej dla osób niepełnosprawnych”. Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Tarnowska.
 3. Nazwa projektu – Obszar D: „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Tarnowska.
 4. Nazwa projektu – Obszar F: „Założenie klimatyzacji do pracowni rehabilitacyjnej
  i pracowni gospodarstwa domowego”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.
 5. Nazwa projektu – Obszar F: „Doposażenie warsztatu – zakup niezbędnego wyposażenia”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie.
 6. Nazwa Projektu - Obszar D: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż aktualnie trwa nabór wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2021

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III, oraz pod numerami telefonów 12 31-21-418 (PFRON w Krakowie) i 14 642-44-15 (PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Marzena Gubernat).

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/ fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

18 stycznia 2021 roku na parkingu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przekazanie samochodu, zakupionego na potrzeby transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek, gdzie wypełniają Oni swój obowiązek edukacyjny, a które znajdują się poza terenem Gminy Dąbrowa Tarnowska m.in. do: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowie czy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. W uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec – Lech, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł – Głuszek, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Witold Reczek, Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Krzysztof Orwat oraz ks. Marcin Kołek z dąbrowskiej parafii pw. NMP Szkaplerznej, który pobłogosławił pojazd i wszystkich, którzy będą z niego korzystać z przyszłości. Powiat Dąbrowski jest Realizatorem „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” finansowanego ze środków PFRON. W roku 2020 Powiat Dąbrowski, przekazał do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski „Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na podstawie którego przyznano łącznie dofinansowanie w wysokości 364.494,19 złotych na realizację następujących projektów: Nazwa projektu – Obszar B: „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy wraz z remontem schodów wejściowych”. Wnioskodawca: Gmina Radgoszcz. Nazwa projektu – Obszar B: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej dla osób niepełnosprawnych”. Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Tarnowska. Nazwa projektu – Obszar D: „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Tarnowska. Nazwa projektu – Obszar F: „Założenie klimatyzacji do pracowni rehabilitacyjnej i pracowni gospodarstwa domowego”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej. Nazwa projektu – Obszar F: „Doposażenie warsztatu – zakup niezbędnego wyposażenia”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie. Nazwa Projektu - Obszar D: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnoprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż aktualnie trwa nabór wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2021 Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III, oraz pod numerami telefonów 12 31-21-418 (PFRON w Krakowie) i 14 642-44-15 (PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Marzena Gubernat). PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/ fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej