Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Nowy sprzęt w Wydziale Komunikacji i Transportu

Nowy sprzęt w Wydziale Komunikacji i Transportu

Podjęte przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego działania zmierzające do właściwego wyposażenia Wydziału Komunikacji i Transportu w sprzęt elektroniczny przyniosły zamierzony efekt.

Po krótkiej korespondencji pomiędzy Starostą a władzami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na początku lipca br. dokonano montażu 3 nowych, w pełni wyposażonych, stanowisk pracy, w tym jedno dla systemu KIEROWCA oraz 2 dla systemu POJAZD.

W efekcie podjętych przez Starostę Dąbrowskiego działań Wydział Komunikacji i Transportu – jako jeden z pierwszych w kraju – jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy w systemie CEPiK.
Doposażenie Wydziału w nowoczesny sprzęt oraz podjęte działania organizacyjne pozwalają obecnie na załatwianie „od ręki” większości spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania - czas załatwiania spraw związanych z rejestracją uległ znacznemu skróceniu.

Podjęte przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego działania zmierzające do właściwego wyposażenia Wydziału Komunikacji i Transportu w sprzęt elektroniczny przyniosły zamierzony efekt. Po krótkiej korespondencji pomiędzy Starostą a władzami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na początku lipca br. dokonano montażu 3 nowych, w pełni wyposażonych, stanowisk pracy, w tym jedno dla systemu KIEROWCA oraz 2 dla systemu POJAZD. W efekcie podjętych przez Starostę Dąbrowskiego działań Wydział Komunikacji i Transportu – jako jeden z pierwszych w kraju – jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy w systemie CEPiK. Doposażenie Wydziału w nowoczesny sprzęt oraz podjęte działania organizacyjne pozwalają obecnie na załatwianie „od ręki” większości spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania - czas załatwiania spraw związanych z rejestracją uległ znacznemu skróceniu.