Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. O przywództwie i dowodzeniu… Konferencja z dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcinem Siudzińskim

O przywództwie i dowodzeniu… Konferencja z dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcinem Siudzińskim

O przywództwie i dowodzeniu… Konferencja z dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcinem Siudzińskim

W dniu 13 czerwca br. z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka odbyła się konferencja z udziałem płk Marcina Siudzińskiego, szefa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.

W spotkaniu wzięli udział: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej Korytko wraz z mjr Krzysztofem Godkiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej st. kpt. Marek Bator,
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. dr Bogumił Jedynak, dowódca Jednostki Strzeleckiej JS 2083 „STRZELEC” im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej st. chor. Mariusz Grzebieniowski wraz z kadrą strzelecką, prezes Stowarzyszenia Jednostki Strzeleckiej 3059 „STRZELEC” im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej kpt. Zbigniew Babiuch, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także nauczyciele i wychowawcy z Zespołu Szkół im. K.K Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

  • procedury przyjmowania w szeregi WOT oraz korzyści z pełnienia tej służby;
  • doprecyzowanie wspólnych założeń nt. współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i jednostką WOT;
  • działania na rzecz obronności państwa oraz podstawowych założeń odnośnie formowania tej nowej struktury wojska jakim jest Obrona Terytorialna.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof.

W najbliższym czasie ma zostać utworzony 113 batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej liczący ponad 700 żołnierzy, w tym ok. 50 zawodowych. Siedzibą jednostki będzie budynek przy ulicy Kochanowskiego w Tarnowie.

Zdaniem Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcina Siudzińskiego, obecność WOT w naszym regionie zwiększy poczucie bezpieczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego, a także mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc podczas katastrof i klęsk żywiołowych np. powodzi.

To również możliwość kontynuacji tradycji i współpracy wojska ze społeczeństwem, np. ze szkołami ponadpodstawowymi.

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej Korytko, uważa, że w ramach tego batalionu jedna z kompanii będzie formowana z mieszkańców powiatu dąbrowskiego i będzie liczyła ok. 120 osób – żołnierzy zawodowych. Dodał, że już 25 czerwca br. rusza kolejne szkolenie w ramach projektu „Wakacje z WOT". Osoby zainteresowane szkoleniem w terminie wakacyjnym oraz służbą w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej powinny skontaktować się z mobilnymi rekruterami lub zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie. „Wakacje z WOT” to projekt Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, który adresowany jest do uczniów, studentów oraz wszystkich chętnych, którzy chcą się sprawdzić i zrealizować swoje niejednokrotnie życiowe plany związane ze służbą Ojczyźnie.

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, na zakończenie zaznaczył, że w obecnej sytuacji spowodowanej m.in. konfliktami międzynarodowymi rola WOT jest nieoceniona. Podkreślił, że podstawowym zadaniem tego rodzaju Sił Zbrojnych RP jest bronić nas nie tylko przed ewentualną agresją z zewnątrz ale również pomoc ludności cywilnej podczas zaistniałych sytuacji kryzysowych.

W dniu 13 czerwca br. z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka odbyła się konferencja z udziałem płk Marcina Siudzińskiego, szefa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. W spotkaniu wzięli udział: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej Korytko wraz z mjr Krzysztofem Godkiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej st. kpt. Marek Bator, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. dr Bogumił Jedynak, dowódca Jednostki Strzeleckiej JS 2083 „STRZELEC” im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej st. chor. Mariusz Grzebieniowski wraz z kadrą strzelecką, prezes Stowarzyszenia Jednostki Strzeleckiej 3059 „STRZELEC” im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej kpt. Zbigniew Babiuch, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także nauczyciele i wychowawcy z Zespołu Szkół im. K.K Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Program konferencji obejmował następujące tematy: procedury przyjmowania w szeregi WOT oraz korzyści z pełnienia tej służby; doprecyzowanie wspólnych założeń nt. współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i jednostką WOT; działania na rzecz obronności państwa oraz podstawowych założeń odnośnie formowania tej nowej struktury wojska jakim jest Obrona Terytorialna. Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof. W najbliższym czasie ma zostać utworzony 113 batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej liczący ponad 700 żołnierzy, w tym ok. 50 zawodowych. Siedzibą jednostki będzie budynek przy ulicy Kochanowskiego w Tarnowie. Zdaniem Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcina Siudzińskiego, obecność WOT w naszym regionie zwiększy poczucie bezpieczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego, a także mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc podczas katastrof i klęsk żywiołowych np. powodzi. To również możliwość kontynuacji tradycji i współpracy wojska ze społeczeństwem, np. ze szkołami ponadpodstawowymi. Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej Korytko, uważa, że w ramach tego batalionu jedna z kompanii będzie formowana z mieszkańców powiatu dąbrowskiego i będzie liczyła ok. 120 osób – żołnierzy zawodowych. Dodał, że już 25 czerwca br. rusza kolejne szkolenie w ramach projektu „Wakacje z WOT". Osoby zainteresowane szkoleniem w terminie wakacyjnym oraz służbą w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej powinny skontaktować się z mobilnymi rekruterami lub zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie. „Wakacje z WOT” to projekt Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, który adresowany jest do uczniów, studentów oraz wszystkich chętnych, którzy chcą się sprawdzić i zrealizować swoje niejednokrotnie życiowe plany związane ze służbą Ojczyźnie. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, na zakończenie zaznaczył, że w obecnej sytuacji spowodowanej m.in. konfliktami międzynarodowymi rola WOT jest nieoceniona. Podkreślił, że podstawowym zadaniem tego rodzaju Sił Zbrojnych RP jest bronić nas nie tylko przed ewentualną agresją z zewnątrz ale również pomoc ludności cywilnej podczas zaistniałych sytuacji kryzysowych.   Materiał Telewizji Tarnowska.tv.: