Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. O rozwoju usług reintegracyjnych w Małopolsce

O rozwoju usług reintegracyjnych w Małopolsce

O rozwoju usług reintegracyjnych w Małopolsce

21 września 2023r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pt. „O rozwoju usług reintegracyjnych w Małopolsce”.

W wydarzeniu uczestniczył Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek.

Głównym tematem spotkania było wsparcie podmiotów reintegracyjnych w kontekście nowej perspektywy projektowej - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski, Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim. Wśród prelegentów spotkania byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ROPS-u w Krakowie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzą działalność reintegracyjną skierowaną do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzone są one przez organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty, np. spółdzielnie socjalne. Do jednostek reintegracyjnych zaliczane są: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ).

oprac. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

21 września 2023r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, pt. „O rozwoju usług reintegracyjnych w Małopolsce”. W wydarzeniu uczestniczył Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek. Głównym tematem spotkania było wsparcie podmiotów reintegracyjnych w kontekście nowej perspektywy projektowej - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski, Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim. Wśród prelegentów spotkania byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ROPS-u w Krakowie oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzą działalność reintegracyjną skierowaną do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzone są one przez organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty, np. spółdzielnie socjalne. Do jednostek reintegracyjnych zaliczane są: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ). oprac. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej