Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Obchody Dnia Miasta Bałta na Ukrainie

Obchody Dnia Miasta Bałta na Ukrainie

Obchody Dnia Miasta Bałta na Ukrainie

Na początku października delegacja samorządowców z Powiśla Dąbrowskiego wzięła udział w obchodach Dnia Miasta Bałta na Ukrainie. Powiat dąbrowski reprezentował Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski, natomiast samorządy gminne z Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina reprezentowali: Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie. W wyjeździe uczestniczył również insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zaproszenie dla powiatu dąbrowskiego i gmin wystosował Burmistrz Bałty Siergiej Mazur w ramach podpisanej umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami.

Program obchodów Dnia Miasta rozpoczął się nabożeństwem w bałckiej Cerkwi, po którym wszyscy uczestnicy wzięli udział w apelu pod pomnikiem żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej i ostatnich wydarzeniach wojennych toczących się w Ukrainie.

Po złożeniu wiązanek kwiatów przedstawiciele wszystkich delegacji biorących udział w uroczystości wzięli udział w okolicznościowych akademiach z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. W urzędzie miejskim w Bałcie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastem Bałta a Rejonem Soroka w Mołdawii.

Po południu rozpoczęły się obchody na rynku miasta. Burmistrz Siergiej Mazur zaprezentował mieszkańcom Bałty przybyłe na tą okoliczność delegacje zagraniczne oraz przyznał odznaczenia dla osób zasłużonych dla miasta w różnych dziedzinach życia społecznego. Były również występy lokalnych zespołów wokalno - tanecznych oraz zwiedzanie stoisk wystawowych zorganizowanych przez lokalnych wystawców i koła gospodyń wiejskich połączone z degustacją regionalnych potraw.

MS

Na początku października delegacja samorządowców z Powiśla Dąbrowskiego wzięła udział w obchodach Dnia Miasta Bałta na Ukrainie. Powiat dąbrowski reprezentował Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski, natomiast samorządy gminne z Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina reprezentowali: Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie. W wyjeździe uczestniczył również insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaproszenie dla powiatu dąbrowskiego i gmin wystosował Burmistrz Bałty Siergiej Mazur w ramach podpisanej umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami. Program obchodów Dnia Miasta rozpoczął się nabożeństwem w bałckiej Cerkwi, po którym wszyscy uczestnicy wzięli udział w apelu pod pomnikiem żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej i ostatnich wydarzeniach wojennych toczących się w Ukrainie. Po złożeniu wiązanek kwiatów przedstawiciele wszystkich delegacji biorących udział w uroczystości wzięli udział w okolicznościowych akademiach z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. W urzędzie miejskim w Bałcie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastem Bałta a Rejonem Soroka w Mołdawii. Po południu rozpoczęły się obchody na rynku miasta. Burmistrz Siergiej Mazur zaprezentował mieszkańcom Bałty przybyłe na tą okoliczność delegacje zagraniczne oraz przyznał odznaczenia dla osób zasłużonych dla miasta w różnych dziedzinach życia społecznego. Były również występy lokalnych zespołów wokalno - tanecznych oraz zwiedzanie stoisk wystawowych zorganizowanych przez lokalnych wystawców i koła gospodyń wiejskich połączone z degustacją regionalnych potraw. MS