Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Obchody Dnia Strażaka Powiatowej Komendy PSP

Obchody Dnia Strażaka Powiatowej Komendy PSP

Obchody Dnia Strażaka Powiatowej Komendy PSP

Tradycyjnie w miesiącu maju z okazji święta patrona strażaków św. Floriana, w całym kraju w tym również w powiecie dąbrowskim odbywają się uroczyste apele i zbiórki podsumowujące osiągnięcia i sukcesy oraz problemy, które występowały w codziennej służbie strażaków w ciągu ostatniego roku.
W dniu 13 maja br. w auli Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej obchodzili „Dzień Strażaka 2011".
Uroczystość była okazją aby podziękować tym, którzy wspierali strażaków w ich pracy oraz uhonorować tych druhów, którzy wyróżniali się w strażackiej służbie.

W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej - st. bryg. Adam Rzemiński.

Na uroczystość przybyli:
- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Andrzej Mróz
- Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Bezpieczeństwa Publicznego – Bolesław Łączyński
- Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski
- Wicestarosta Dąbrowski – Robert Pantera
- Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego – Barbara Pobiegło
- Kapelan Powiatowy dąbrowskich strażaków – ks. Zygmunt Warzecha
- Radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Józef Misiaszek
- Komendant Powiatowy Policji insp. Bogdan Tabiś
- Komendant WKU w Tarnowie płk. Zbigniew Skurnowicz
- mjr. Adam Henczel – dowódca i koordynator działających podczas powodzi na terenie naszego powiatu sił MON
- Wiceprezes ZOW w Krakowie a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – druh Ryszard Pikul
- Wiceprezes ZOP ZOSP - druh Kazimierz Olearczyk
- Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin – Jan Sipior
- Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Marek Minorczyk
- Emeryci i Renciści Pożarnictwa, strażacy i ich rodziny

Po powitaniu i wygłoszonym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z druhem Ryszardem Pikulem wręczyli Staroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu – symboliczny upominek - jako wyraz wdzięczności za zrozumienie potrzeb i realne wparcie inicjatyw dąbrowskiej Komendy.

Na uroczystości z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior oraz Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk.

Następnie z okazji święta Dnia Strażaka 2011, za wzorową realizację zadań służbowych, a także współpracę i współdziałanie, której celem jest rozwój i umocnienie ochrony przeciwpożarowej Województwa Małopolskiego a także Powiatu Dąbrowskiego, wymienieni przez dowódcę uroczystości – asp. sztab. Zbigniewa Bartoszka - funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – zostali odznaczeni, wyróżnieni a także awansowani do wyższych stopni oficerskich aspiranckich i podoficerskich.

Wręczenia poszczególnych odznaczeń dokonali:
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz, Starosta Dąbrowski, Wicestarosta Dąbrowski Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Wiceprezes ZOW w Krakowie i zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – Ryszard Pikul, Wiceprezes ZOP ZOSP - druh Kazimierz Olearczyk.

Podczas uroczystości pięciu strażaków z Powiatowej Komendy PSP w Dąbrowie Tarn. otrzymało od Starosty Dąbrowskiego specjalne listy gratulacyjne z podziękowaniem za wykonywanie dodatkowej pracy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wyrazy uznania skierowano do:

- st. kpt. Dariusza Sosina
- mł. kpt. Daniela Misiaszka
- asp. sztab. Józefa Łuszcza
- asp. sztab. Marka Dziedzica
- asp. sztab. Mariana Fijała

Tradycyjnie w miesiącu maju z okazji święta patrona strażaków św. Floriana, w całym kraju w tym również w powiecie dąbrowskim odbywają się uroczyste apele i zbiórki podsumowujące osiągnięcia i sukcesy oraz problemy, które występowały w codziennej służbie strażaków w ciągu ostatniego roku.W dniu 13 maja br. w auli Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej obchodzili „Dzień Strażaka 2011".Uroczystość była okazją aby podziękować tym, którzy wspierali strażaków w ich pracy oraz uhonorować tych druhów, którzy wyróżniali się w strażackiej służbie. W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej - st. bryg. Adam Rzemiński. Na uroczystość przybyli:- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Andrzej Mróz- Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Bezpieczeństwa Publicznego – Bolesław Łączyński- Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski- Wicestarosta Dąbrowski – Robert Pantera- Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego – Barbara Pobiegło- Kapelan Powiatowy dąbrowskich strażaków – ks. Zygmunt Warzecha- Radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Józef Misiaszek- Komendant Powiatowy Policji insp. Bogdan Tabiś- Komendant WKU w Tarnowie płk. Zbigniew Skurnowicz- mjr. Adam Henczel – dowódca i koordynator działających podczas powodzi na terenie naszego powiatu sił MON- Wiceprezes ZOW w Krakowie a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – druh Ryszard Pikul- Wiceprezes ZOP ZOSP - druh Kazimierz Olearczyk- Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin – Jan Sipior- Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Marek Minorczyk- Emeryci i Renciści Pożarnictwa, strażacy i ich rodziny Po powitaniu i wygłoszonym przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z druhem Ryszardem Pikulem wręczyli Staroście Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu – symboliczny upominek - jako wyraz wdzięczności za zrozumienie potrzeb i realne wparcie inicjatyw dąbrowskiej Komendy. Na uroczystości z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili:Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior oraz Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk. Następnie z okazji święta Dnia Strażaka 2011, za wzorową realizację zadań służbowych, a także współpracę i współdziałanie, której celem jest rozwój i umocnienie ochrony przeciwpożarowej Województwa Małopolskiego a także Powiatu Dąbrowskiego, wymienieni przez dowódcę uroczystości – asp. sztab. Zbigniewa Bartoszka - funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – zostali odznaczeni, wyróżnieni a także awansowani do wyższych stopni oficerskich aspiranckich i podoficerskich. Wręczenia poszczególnych odznaczeń dokonali:Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz, Starosta Dąbrowski, Wicestarosta Dąbrowski Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Wiceprezes ZOW w Krakowie i zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – Ryszard Pikul, Wiceprezes ZOP ZOSP - druh Kazimierz Olearczyk. Podczas uroczystości pięciu strażaków z Powiatowej Komendy PSP w Dąbrowie Tarn. otrzymało od Starosty Dąbrowskiego specjalne listy gratulacyjne z podziękowaniem za wykonywanie dodatkowej pracy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wyrazy uznania skierowano do: - st. kpt. Dariusza Sosina- mł. kpt. Daniela Misiaszka- asp. sztab. Józefa Łuszcza- asp. sztab. Marka Dziedzica- asp. sztab. Mariana Fijała