Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Odbudowano most w Podborzu

Odbudowano most w Podborzu

Odbudowano most w Podborzu

Zakończyła się odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 1+251. To już kolejna inwestycja zrealizowana przez samorząd powiatowy, który sukcesywnie zabiega o jak najlepszą jakość infrastruktury drogowej. Zarówno kierujący pojazdami jak i piesi  mogą o wiele bezpieczniej poruszać się po nowym moście.

Zadanie to zostało zrealizowane z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł blisko 1,3 mln zł. Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosiła 980 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Powiatu Dąbrowskiego.

Zadanie to obejmowało wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich oraz bitumicznych wraz z wykonaniem urządzeń odwaniających. Ponadto zostały zamontowane nowe elementy zabezpieczające.

 mags

Zakończyła się odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 1+251. To już kolejna inwestycja zrealizowana przez samorząd powiatowy, który sukcesywnie zabiega o jak najlepszą jakość infrastruktury drogowej. Zarówno kierujący pojazdami jak i piesi  mogą o wiele bezpieczniej poruszać się po nowym moście. Zadanie to zostało zrealizowane z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł blisko 1,3 mln zł. Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosiła 980 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Powiatu Dąbrowskiego. Zadanie to obejmowało wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich oraz bitumicznych wraz z wykonaniem urządzeń odwaniających. Ponadto zostały zamontowane nowe elementy zabezpieczające.  mags
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG