Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „POWIŚLAŃSKI kalejdoskop kulturalny” - projektem dopuszczonym do głosowania w ramach BO Małopolska

„POWIŚLAŃSKI kalejdoskop kulturalny” - projektem dopuszczonym do głosowania w ramach BO Małopolska

„POWIŚLAŃSKI kalejdoskop kulturalny” - projektem dopuszczonym do głosowania w ramach BO Małopolska

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Spośród rekordowej liczby 239 propozycji zgłoszonych wiosną br. mieszkańcy będą mogli ostatecznie wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem.

Wśród wszystkich pomysłów przeważają zadania o charakterze sportowym i turystycznym – w sumie jest ich aż 57. Mieszkańcy zaproponowali też sporo pomysłów kulturalnych (43), zdrowotnych (30), edukacyjnych (29) czy transportowych (16).

Warto przypomnieć, że w tym roku autorzy zadań mogli po raz pierwszy odwołać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. W sumie wpłynęło 21 odwołań, z czego 4 zostały uznane za zasadne.

- Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje - zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Głosowanie w 4. edycji BO Małopolska startuje za tydzień i trwać będzie od 9 do 30 września 2019 r.

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego będą mogli oddać głos tylko na jedno spośród 37 zadań zgłoszonych w subregionie tarnowskim (obejmującym miasto Tarnów i powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski).

Wśród zadań,  na które będą mogli zagłosować, jest również projekt pn. „Powiślański kalejdoskop kulturalny” zgłoszony do 4. edycji BO Małopolska przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka przy współpracy z Centrum Polonii w Brniu i bibliotekami z Bolesławia, Gręboszowa, Mędrzechowa i Olesna.

Projekt zakłada przeprowadzenie kilkanaście różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym takich jak: koncerty, spotkania z balladą i piosenką literacką, festyny, a także wyczekiwane przez wielu mieszkańców - recitale kabaretowe.

Poszczególne wydarzenia, adresowane do wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego i subregionu tarnowskiego  – bez względu na miejsce zamieszkania - odbywać się będą na terenie gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Olesno.

Aby głos był ważny należy:

  1. Zagłosować od dnia 9 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
  2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.
  3. Wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania.
  4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.
  5. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka (Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski).
  6. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania.
  1. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

W każdym subregionie do rozdysponowania jest 2 mln złotych, łącznie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zaplanowano do podziału aż 12 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż przed rokiem.

O tym, który z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 15 października 2019 r., a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na: www.bo.malopolska.pl i https://www.facebook.com/bo.malopolska/

dagj/mags

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Spośród rekordowej liczby 239 propozycji zgłoszonych wiosną br. mieszkańcy będą mogli ostatecznie wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Wśród wszystkich pomysłów przeważają zadania o charakterze sportowym i turystycznym – w sumie jest ich aż 57. Mieszkańcy zaproponowali też sporo pomysłów kulturalnych (43), zdrowotnych (30), edukacyjnych (29) czy transportowych (16). Warto przypomnieć, że w tym roku autorzy zadań mogli po raz pierwszy odwołać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. W sumie wpłynęło 21 odwołań, z czego 4 zostały uznane za zasadne. - Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zapraszam do głosowania, które oficjalnie rozpoczniemy 9 września. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje - zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa. Głosowanie w 4. edycji BO Małopolska startuje za tydzień i trwać będzie od 9 do 30 września 2019 r. Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego będą mogli oddać głos tylko na jedno spośród 37 zadań zgłoszonych w subregionie tarnowskim (obejmującym miasto Tarnów i powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski). Wśród zadań,  na które będą mogli zagłosować, jest również projekt pn. „Powiślański kalejdoskop kulturalny” zgłoszony do 4. edycji BO Małopolska przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka przy współpracy z Centrum Polonii w Brniu i bibliotekami z Bolesławia, Gręboszowa, Mędrzechowa i Olesna. Projekt zakłada przeprowadzenie kilkanaście różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym takich jak: koncerty, spotkania z balladą i piosenką literacką, festyny, a także wyczekiwane przez wielu mieszkańców - recitale kabaretowe. Poszczególne wydarzenia, adresowane do wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego i subregionu tarnowskiego  – bez względu na miejsce zamieszkania - odbywać się będą na terenie gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Olesno. Aby głos był ważny należy: Zagłosować od dnia 9 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce. Wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka (Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski). Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania W każdym subregionie do rozdysponowania jest 2 mln złotych, łącznie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zaplanowano do podziału aż 12 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż przed rokiem. O tym, który z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie. Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 15 października 2019 r., a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na: www.bo.malopolska.pl i https://www.facebook.com/bo.malopolska/ Pliki do pobrania Pobierz plik karta do głosowania.pdf Pobierz plik Lista miejsc z urnami do głosowania.pdf Pobierz plik Lista zadań dopuszczonych do głosowania.pdf dagj/mags